עדכוני חקיקה ופסיקה

אין לאסור על מכירת מניות בחברה פרטית בהעדר סעיף בתקנון המגביל זכות זו

09 מאי 2021
הדפסה

במסגרת סכסוך בנוגע לעסק משפחתי הכולל קבוצת חברות פרטיות בתחום ייצור ושיווק מטבחים, ביקשו שתי אחיות למנוע מאחיהן למכור לצד שלישי את מניותיו בחברות המשותפות לשלושתם.

בית המשפט קבע, כי אין לאסור על האח למכור את מניותיו. אלא אם קיימת הוראה בתקנון המונעת זאת, לא ניתן להגביל מכירת מניות בחברה. אין בקיומו של הליך משפטי המתנהל בין הצדדים כדי לאיין זכות זו, וכן לא ניתן להגביל את זכות המכירה מחשש בלתי מבוסס כי המניות ימכרו ל"איש קש" עושה דברו של האח או לגורם מפוקפק. כאן אין בתקנון הוראה המונעת את המכירה ואף על פי שבעת מכירת המניות החברות הן הפסדיות, אין לשלול את קיומם של שיקולים מסחריים לגיטימיים מצד הרוכש הפוטנציאלי. ככל שימצא בעתיד כי מכירת המניות מצד האח הייתה למראית עין בלבד, ניתן יהיה לקבוע כי המכירה חסרת תוקף. לכן נדחתה בקשת האחיות.