עדכוני חקיקה ופסיקה

שוכר ותיק לא יפונה מהמושכר למרות שלא שילם דמי שכירות בתקופת סגר הקורונה

18 מאי 2021
הדפסה

שוכר מחסן ביטל באופן חד צדדי שיקים שנמסרו עבור דמי שכירות בשל סגר שחל בעת מגיפת הקורונה והמשכיר דרש לפנותו מהמושכר.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי השוכר לא יפונה למרות שהפר את הסכם השכירות. חוזה יש לקיים בתום לב וככל שהחוזה "חי" במשך תקופה ארוכה יותר וככל שהצדדים ניהלו מערכת יחסים חוזית תקינה יותר, כך תהיה נטייה לייחס משקל מופחת להפרות נקודתיות, ודאי בתקופה של אי-ודאות כגון הקורונה. כאן מדובר בשוכר אשר שכר מחסן ואולם תצוגה הממוקם באזור ביקוש במשך כשלוש שנים ללא הפרות קודמות. דמי השכירות בוטלו ללא הצדקה תוך הפרת הסכם השכירות מאחר שלא נפגעה יכולתו של השוכר לעשות שימוש במחסן למטרתו ואף הפיק תועלת מהמושכר במהלך תקופת הסגר. עם זאת, מאחר וביטול השיק נעשה בתקופה שהתאפיינה בחוסר ודאות מוגבר ומאחר שמדובר בהפרה ראשונה ונקודתית אין לראות בהפרה זאת כהפרה יסודית המצדיקה פינוי המושכר.