עדכוני חקיקה ופסיקה

באין הרשאה לשימוש לא ניתן לטעון לשימוש הוגן ביצירה כאשר לא ניתן קרדיט ליוצר

26 אוגוסט 2021
הדפסה

תחנת רדיו השתמשה בחשבון הטוויטר שלה בתמונה, אשר צולמה על ידי צלם שמסר את זכויות היוצרים בה לחברה.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי הזכויות בתמונה שייכות לחברה וכי השימוש שנעשה בתמונה מהווה הפרה של זכויות היוצרים שלה. בעוד שזכות היוצרים הראשונית בתמונה שייכת לצלם, הרי שהוא רשאי להעביר את הזכויות, במסמך בכתב, לכל צד שלישי, לרבות לחברה, אשר זכאית בתורה, מרגע שהועברו לה הזכויות, ליצור אף יצירות נגזרות. בעוד שחברה, כיוון שאינה אדם פרטי, אינה בעלת זכות מוסרית ביצירה, הרי משנקבע שלחברה יש זכות יוצרים הרי ששימוש בתמונה או ביצירה הנגזרת דורש הסכמה או שימוש במסגרת שימוש הוגן. כאן, הצלם העביר לחברה את זכויות היוצרים בתמונה המקורית, וזו הוסיפה לתמונה אלמנטים ייחודיים בעלי ערך המסייעים להבנת האירוע המתואר בתמונה, והינם בעלי אלמנט של יצירתיות, ההופכים את התמונה החדשה ליצירה נגזרת בבעלות החברה. בנוסף, תחנת הרדיו לא קיבלה הרשאה מבעלת הזכויות, החברה, לשימוש בתמונה, וכיוון שלא ניתן במסגרת השימוש ביצירה קרדיט ליוצר, לא ניתן לקבוע כי מדובר בשימוש הוגן, והחברה זכאית לפיצוי בגין הפרת זכויות היוצרים שלה בתמונה.