עדכוני חקיקה ופסיקה

סטטוס של ידועים בציבור אינו מקנה זכאות אוטומטית לקצבת הפנסיה של בן הזוג

28 אוקטובר 2021
הדפסה

בני זוג שניהלו משק בית משותף כמו גם חיי משפחה משך שנים רבות, עד שנפרדו, חתמו על הסכם ממון לצורך קביעת הפרדה רכושית, אשר החריג את זכאות בני הזוג לקצבת הפנסיה האחד של השני.

בית המשפט קבע, כי האישה אינה זכאית לכספי הפנסיה של בן זוגה. "ידועים בציבור" הם בני זוג שהחליטו לקיים אורח חיים משותף כבני זוג נשואים לכל דבר ועניין, אך נמנעו מלמסד את יחסיהם, כאשר לסטטוס זה חשיבות לצורך הכרה בזכויות של בני הזוג האחד כלפי השני. לקיומה של מערכת יחסים כאמור שני תנאי סף מצטברים, אשר נבחנים בכל מקרה לגופו: תנאי חיי משפחה, אשר נגזר מתקופת חיים משמעותית יחד; ותנאי ניהול משק בית משותף, לרבות מגורים תחת קורת גג אחת, שיתוף בחיים הכלכליים, וכיוצ"ב. ידועים בציבור יכולים להסדיר את היחסים ביניהם באמצעות עריכת הסכם ממון. כאן, בני הזוג ניהלו משק בית משותף וחלקו קורת גג אחת לסירוגין משך 17 שנים, אולם בשנת 2018 החליטו להיפרד ומאז לא חזרו לקשר רציף, כך שאינם נחשבים עוד ידועים בציבור. מעבר לכך, כשעוד נחשבו כיודעים בציבור, דאגו בני הזוג להסדיר את היחסים ביניהם גם לאחר פרידתם במסגרת הסכם ממון, אשר החריג מפורשות את זכאות בני הזוג לקצבת הפנסיה האחד של השני. לפיכך, האישה אינה זכאית לכספי הפנסיה של בן זוגה.