עדכוני חקיקה ופסיקה

פרסום דברי הסתה והשמצות ברשתות חברתיות עשוי להביא להוצאת צו הטרדה מאיימת

03 נובמבר 2021
הדפסה

מספר אנשים הקימו קבוצה ברשת החברתית פייסבוק ובה השמיצו חברה מסחרית ואת בעליה, הסיתו כנגדה ואף קראו לרצוח את בעליה. ההסתה הייתה כל כך חזקה, עד שהדבר הוביל לירי בנשק חם לעבר בעלי החברה.

בית המשפט נתן צו מניעת הטרדה מאיימת המורה להסיר את הפרסומים בפייסבוק ולהימנע מכל פעולה דומה. פרסומים חוזרים ונשנים, בתדירות ובכמות גבוהה, בקבוצות שונות ובתפוצה רחבה, עשויים להיחשב כהטרדה מאיימת המצדיקה הוצאת צו אשר יאסור על כך, וזאת בשל הפגיעה הקשה הנשקפת מהם לשלוות חיי האדם נגדו נעשים הפרסומים. כאן, ככל שלא יוסרו הפוסטים המאיימים מהרשת, קיים יסוד סביר להניח כי פוסטים דומים בתוכנם ובסגנונם יועלו בעתיד ועלולים לפגוע בביטחונה, בגופה וברכושה של החברה ובעליה. האחריות לפוסטים המאיימים שהתפרסמו בעבר והאחריות לאלה שיתפרסמו בעתיד, חלה על מנהל הקבוצה בפייסבוק. על כן, יש מקום ליתן צו לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת המורה על הסרת הפוסטים והימנעות מפרסומים דומים בעתיד.