עדכוני חקיקה ופסיקה

יכול וסכסוך הנוגע להשקעה באמצעות בנק זר לא יוכל להתנהל בישראל

12 אפריל 2022
הדפסה

אדם סחר במניות בבורסה האמריקאית באמצעות חברות שניהלו חשבונות בבנק ברקליס הבריטי (Barclays), והפקיד לצורך כך כספים בחשבונות הבנק שלהן, אולם אלה לא הוחזקו בנפרד מכספי החברה. לימים, אחת החברות חדלה מפעילותה והגישה בקשה לפירוק.

בית המשפט מחק את התביעה נגד ברקליס וקבע, כי הפורום הנאות לבירור הטענות כנגד הבנק הוא אנגליה. מספר שיקולים צריכים להיבחן על מנת לקבוע האם ישראל היא הפורום הנכון לבירור הליך משפטי: מבחן מירב הזיקות; מבחן ציפיותיהם הסבירות של הצדדים ומבחן האינטרס הציבורי. בנוסף, שיקולי נוחות בלבד לא יכולים להכריע את הכף לקיום ההתדיינות בישראל. כאן, מירב הזיקות הן לבית המשפט באנגליה, מאחר והכסף הועבר לחשבון בנק שהתנהל באנגליה, ושימש למסחר בבורסה האמריקאית ולא לפעילות עסקית בישראל. מאידך, הזיקה היחידה לישראל מתמצה בהיותו של האדם שהפקיד את הכספים אזרח ישראל ותושבה. בנוסף וכפועל יוצא מכך, גם הציפיה הסבירה של הצדדים הייתה להתדיין באנגליה. לפיכך, ישראל אינה הפורום הנאות לבירור הטענות כנגד הבנק.