עדכוני חקיקה ופסיקה

ללא קשר סיבתי בין מגפת הקורונה והעיכוב במסירת הדירה – הקבלן מחויב בפיצוי על העיכוב

06 אפריל 2022
הדפסה

רוכשות של דירות בפרויקט תמ"א 38, דרשו פיצוי מקבלן הפרויקט לאחר שמסירת הדירות התעכבה במספר שנים, בעוד הקבלן טען כי העיכוב, לפחות בחלקו, הינו עקב מגפת הקורונה ועל כן שלא בשליטתו.

בית המשפט קבע, כי לרוכשות מגיע פיצוי בגין מלוא תקופת העיכוב במסירת הדירות. מגפת הקורונה אינה מילת קסם אשר מקנה לקבלן זכאות להארכה אוטומטית של מועדים אלא שיש להראות קשר סיבתי בין המגיפה ובין העיכוב ולהראות אילו אמצעים סבירים נקט הקבלן על מנת להסיר את גורם המעכב והאם היה בידיו למנוע את הנסיבות המעכבות. גם המתווה אשר אומץ על ידי משרד הבינוי והשיכון בעניין עיכוב במסירת דירות עקב מגפת הקורונה הגביל את תוקפו לדירות אשר היו אמורות להימסר בשיא המגיפה בשנת 2020 ואינו מהווה הרשאה רחבה לכל קבלן, בכל פרויקט, לעכב מסירה של דירות. כאן, הדירות היו מיועדות להימסר לרוכשות עוד טרם פרוץ מגפת הקורונה והקבלן לא הציג כל קשר סיבתי בין המגיפה ובין העיכוב או הסביר כיצד הלכה למעשה גרמה המגיפה לעיכוב במסירה. על כן, הרוכשות זכאיות לפיצוי מלא בגין כל תקופת העיכוב במסירת הדירות.