עדכוני חקיקה ופסיקה

אי הסרת תוכנה ורכיביה בתום תקופת הרישיון מהווה הפרת זכויות יוצרים

30 אוקטובר 2023
הדפסה

חברה לא חידשה רישיון שימוש שנתי בתוכנת מחשב ולא הסירה את רכיבי התוכנה השונים ממחשביה למרות שנדרשה לכך על ידי מפתחת התוכנה.

בית המשפט קיבל את התביעה בגין הפרת זכויות יוצרים והחברה תשלם פיצוי. תכנת מחשב מהווה יצירה המוגנת על פי החוק, ושימוש בה ללא הרשאה מהווה הפרת זכות יוצרים. כאן, החברה עשתה שימוש בתוכנה במשך כארבע שנים לאחר שהתחייבה להפסיק השימוש בתוכנה ולמרות שהיה עליה להסיר את התוכנה ורכיביה השונים ממחשביה היא לא עשתה זאת. לכן, מדובר בפגיעה בזכות יוצרים והחברה תשלם על עלות השימוש לכל התקופה ונאסר עליה לעשות שימוש כלשהו בתוכנה או בחלק ממנה גם בעתיד.