עדכוני חקיקה ופסיקה

מחובתו של בעל מקרקעין למנוע עבירות בניה במקרקעין שבבעלותו ללא קשר להתנהלות הרשות

05 פברואר 2024
הדפסה

על בעלת מקרקעין הוטלה אחריות פלילית בגין עבירת בניה שביצעו השוכרים במקרקעין.

בית המשפט קבע כי בעלת המקרקעין אחראית בפלילים מכיוון לא עשתה כל שביכולתה כדי למנוע את השימוש האסור שביצעו השוכרים במקרקעין. החוק מטיל על בעל מקרקעין אחריות וחובה של פעולה אקטיבית למניעת עבירות בניה במקרקעין שבבעלותו. פטור מאחריות פלילית בגין עבירות בניה ושימוש אסור מותנה בכך שבעל המקרקעין עשה "כל שניתן" כדי למנוע את העבירה. כאן, בעלת המקרקעין הייתה מודעת לעבירות הבניה המבוצעות במקרקעין על ידי השוכרים והיא הסתפקה בכך ש"העבירה הטיפול" לרשויות האכיפה ודרשה מהם להוציא צווי הריסה. כמו כן, בעלת המקרקעין התנהלה בעצלתיים והסתפקה במשלוח מכתבים רק לאחר חודשים רבים ממועד גילוי העבירה ושבהם התייחסה לביצוע העבירות באופן אגבי בלבד. היה מצופה מבעלת המקרקעין שתנקוט בפעולות עצמאיות כגון: שליחת מכתבי התראה סמוך לגילוי עבירות הבניה, מעקב ודרישה נוספת לחדול מביצוע העבירות ואף נקיטת הליך משפטי אזרחי מתאים נגד השוכרים, אך היא לא עשתה כן. נוכח מחדליה, בעלת המקרקעין נושאת באחריות הפלילית לעבירות שנעשו במקרקעין על ידי השוכרים.