עדכוני חקיקה ופסיקה

העתקת הדמיות שפותחו על ידי חברה מתחרה מהווה הפרת זכויות יוצרים

17 מרץ 2024
הדפסה

חברה המספקת שירותים למתחמי אירועים, הכוללים גם ניהול וסידור שולחנות לאירועים, צירפה לקוחות מחברה מתחרה כשבמהלך המעבר שאבה נתונים מתוך המערכת של החברה מתחרה, כולל הדמיות השייכות לה.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי העתקת ההדמיות והשימוש המסחרי בהן מהווה הפרת זכות יוצרים ועל החברה המפרה לשלם פיצוי למתחרה. יצירה מקורית "מוגנת" זוכה להגנת החוק. יש לבחון שלושה מבחנים מצטברים: "מבחן המקור" – הבוחן האם "היצירה" נוצרה בידי הטוען לזכות והאם הוא בעל הזכות בה; "מבחן ההשקעה" – הבוחן מהי מידת ההשקעה של הטוען לזכות ביצירה, כאשר די בהשקעה מינימאלית של משאב אנושי כלשהו ביצירתה; וגם "מבחן היצירתיות" – הבוחן האם הטוען לזכות הוכיח תרומה אינטלקטואלית כלשהי ליצירה. כאן, הסקיצות של אולמות האירועים וההדמיות הן 'יצירה מוגנת' שבבעלות החברה המתחרה. ההדמיות פותחו במיוחד עבור החברה בחו"ל וכוללות רכיבים שונים (כגון: תמונות ושרטוטים) הנושאים 'חותם אישי'. החברה המעתיקה עשתה שימוש בהדמיות אצל 28 לקוחות, בהזדמנויות שונות, תוך הפרת זכות יוצרים. משכך, על החברה לחדול מכל שימוש בהדמיות ולשלם פיצוי כספי לחברה המתחרה בגין הפרת זכות יוצרים.