עדכוני חקיקה ופסיקה

זעקת ההגינות גוברת על 'דרישת הכתב' בעסקת מקרקעין

05 נובמבר 2015
הדפסה

בין צדדים לא נחתם הסכם בכתב למכירת דירה, אולם נחתם ייפוי כוח נוטריוני אשר נועד לפי הטענות לאפשר רישום הדירה והעברת הזכויות על שם הקונה.

בית המשפט קבע כי סעיף 8 לחוק המקרקעין הישראלי מחייב קיומו של מסמך בכתב על מנת שלעסקת מקרקעין יהיה תוקף. משמעות הסעיף היא כי ללא כתב אין עסקה. עם זאת, במקרים מסוימים עקרון תום הלב יגבר על דרישת הכתב כאשר מדובר בנסיבות יוצאות דופן.

במקרה זה מתקיימת "זעקת ההגינות", שכן הוכח שהתמורה שהוסכמה בעל פה שולמה, החזקה בנכס עברה והרוכשת עשתה בנכס שימוש בעלים לרבות השכרתו ובעיקר לרבות תשלום המשכנתא במשך שבע שנים. המוכרים פעלו במרמה, נכנסו לדירה שנים לאחר שנחתם יפוי הכוח ולאחר שקיבלו את התמורה המוסכמת וניצלו את העובדה שהדירה רשומה עדיין על שמם כדי לטעון כי שהיא שייכת להם. לכן נקבע שדרישת תום הלב תגבר על דרישת הכתב.