מיין לפי
מאמרים מקצועיים 12 תוצאות
סינון
09 פברואר 2019
על חוק התחרות הכלכלית, הסדרים כובלים ועונשי מאסר בפועל
הגבלים עסקיים
חברת תוכנה מפתחת מוצר מצליח שמאפשר תשלום נוח בכרטיס אשראי ומציע אותו לבעלי עסקים.
08 נובמבר 2016
כללים אנכיים בתחום ההגבלים העסקיים באירופה
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
www.
28 אוקטובר 2015
על הסדרים כובלים אופקיים ואנכיים
הגבלים עסקיים
הסדר כובל שלא אושר מראש על ידי בית הדין להגבלים עסקיים מהווה עבירה פלילית של כל הצדדים להסדר.
04 אוגוסט 2015
תיקון לחוק ההגבלים העסקיים הישראלי – ביטול הפטור הגורף בעניין הסכמי הפצה הדדיים
הגבלים עסקיים
חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, נועד למנוע מעסקים להציב מכשולים על מהלכה התקין של התחרות בשווקים בישראל ואוסר, בין היתר, על קיומו של הסדר כובל.
08 יולי 2015
הסיכון בהפרת כללי הגבלים עסקיים בעסקאות מיזוגים ורכישות
מיזוגים ורכישות
עסקת מיזוג מחייבת במקרים מסוימים דיווח לרשות ההגבלים העסקיים ובמקרים מסוימים אף קבלת אישור של הממונה על ההגבלים העסקיים.
18 פברואר 2015
על אכיפה מנהלית וחובות גילוי בעסקה עם חברה ציבורית
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
במסגרת עסקאות מיזוג ורכישה אחד הדברים החשובים הוא סודיות העסקה ופרטיה.
09 יולי 2014
אחריות אישית של דירקטורים ונושאי משרה בעבירות הגבלים עסקיים
הגבלים עסקיים
בתחילת 2014 הרשיע כבוד השופט משה יועד הכהן שורה של בכירים ברשת שופרסל בעבירות של ניסיון לערוך הסדר כובל ובהפרת תנאי מיזוג בין שופרסל לקלאב-מרקט.
06 יוני 2012
חוק ההגבלים העסקיים (תיקון 13)יוצא לדרך
הגבלים עסקיים
ביום 8 מאי, 2012, התקבל בכנסת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 13) התשע"ב- 2012.
07 יולי 2010
אי ידיעת דיני ההגבלים העסקיים אינה פוטרת מאחריות
הגבלים עסקיים
ראובן רכש חברה.
18 פברואר 2010
אישור מיזוג בין מתחרים כאשר האחד עומד בפני קריסה
הגבלים עסקיים
שניים מהתחומים המרכזיים בהם עוסק משרדנו הינם תחום ההגבלים העסקיים ותחום החברות, בין היתר גם בעסקאות מורכבות כגון מיזוג בין חברות.
15 אוקטובר 2009
אישור מיזוגים ורכישות על פי חוק ההגבלים העסקיים
הגבלים עסקיים
חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988 ותקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד – 2004 מטילים על צדדים לעסקת מיזוג, חובה ליתן לממונה על ההגבלים העסקיים ("הממונה") 'הודעת מיזוג' ולהמתין לאישור הממונה.
19 פברואר 2009
אי ידיעת דיני ההגבלים העסקיים אינה פוטרת מאחריות
הגבלים עסקיים
ראובן רכש חברה.