מיין לפי

מאמרים מקצועיים16 תוצאות

סינון
מיין לפי
סינון
08 מאי 2024
בהגבלים עסקיים אני תמיד נשאר אני, או שלא?
הגבלים עסקיים
היי-טק וטכנולוגיה
יש כיום שאלות ברומו של עולם כמו: מכבי או הפועל, קפה או תה, קולה או פפסי. אבל מזה שנים, אחת הבסיסיות שבהן הייתה תמיד – אפל או אנדרואיד? אם תשאל משתמשי אפל שרופים, אין כמו חוויית המשתמש של אפל ואין שום כוח בעולם שיגרום לכם להחליף את העיצוב ופונקציונליות של אפל בחברה אחרת. אבל אם […]
26 מאי 2022
אין כמו חוות דעת משפטית טובה (ובחינם) בתור לרופא !
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
ניירות ערך והנפקות
מאמר העוסק בחשיבות של ייעוץ משפטי מעורך דין בעל ניסיון המכיר את כל העובדות ומתי תהיה כלל משמעות לחוות דעת משפטית. את המאמר כתב עו"ד דורון אפיק ממשרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריונים
09 אוקטובר 2021
מה דעתכם על הסכמים לכניסה לכלא?
הגבלים עסקיים
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
משפט פלילי
מאמר בנושא אחריות דירקטורים ונושאי משרה לעבירות הגבלים עסקיים של תאגידים
28 נובמבר 2020
על הסדרים כובלים ואחריות פלילית של מנהלי תאגיד
הגבלים עסקיים
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מאמר בנושא אחריות אישית פלילית של נושאי משרה ומנהלי תחום בחברה לעבירת הסדר כובל על ידי החברה והדרך להימנע מכך.
09 פברואר 2019
על חוק התחרות הכלכלית, הסדרים כובלים ועונשי מאסר בפועל
הגבלים עסקיים
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
משפט פלילי
חברת תוכנה מפתחת מוצר מצליח שמאפשר תשלום נוח בכרטיס אשראי ומציע אותו לבעלי עסקים. ואולם, החברה שמספקת לעסקים את מערכת הנהלת החשבונות, בניסיון למנוע מחברת התוכנה לחדור לשוק, מבהירה לבעלי העסקים כי אם יעבדו עם אותה חברה מתחרה, הם ינתקו אותם ממערכת הנהלת החשבונות שלהם. האם איום מסוג זה אפשרי? האם בעלי העסקים שמסכימים לאיום […]
08 נובמבר 2016
כללים אנכיים בתחום ההגבלים העסקיים באירופה
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
הגבלים עסקיים
משפט ורגולציה אירופאים
Competition & Anti-trust Law 2016 EXPERT GUIDE www.corporatelivewire.com 18 October 2016 October 2016 19 Expert guide: Competition & Anti-trust Law 2016 The ageing VBER – the deceiving simplicity of a schema The EU Block Exemption Regulation 330/2010 on Vertical Agreements (“VBER”) is still valid until 31 May 2022. However, when applying the VBER to vertical […]
28 אוקטובר 2015
על הסדרים כובלים אופקיים ואנכיים
הגבלים עסקיים
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
הסדר כובל שלא אושר מראש על ידי בית הדין להגבלים עסקיים מהווה עבירה פלילית של כל הצדדים להסדר. כמו כן, כאשר מדובר בחברות אשר היו צדדים להסדר כובל שלא אושר מראש, העבירות הפליליות עשויות להיות מיוחסות גם לדירקטורים ונושאים משרה בהן. חוק ההגבלים העסקיים הישראלי מגדיר הסדר כובל באופן רחב ביותר וקובע, כי הסדר כובל […]
04 אוגוסט 2015
תיקון לחוק ההגבלים העסקיים הישראלי – ביטול הפטור הגורף בעניין הסכמי הפצה הדדיים
הגבלים עסקיים
חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, נועד למנוע מעסקים להציב מכשולים על מהלכה התקין של התחרות בשווקים בישראל ואוסר, בין היתר, על קיומו של הסדר כובל. החוק מגדיר הסדר כובל באופן רחב ביותר וכולל כל "הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו […]
08 יולי 2015
הסיכון בהפרת כללי הגבלים עסקיים בעסקאות מיזוגים ורכישות
מיזוגים ורכישות
הגבלים עסקיים
עסקת מיזוג מחייבת במקרים מסוימים דיווח לרשות ההגבלים העסקיים ובמקרים מסוימים אף קבלת אישור של הממונה על ההגבלים העסקיים. החוק ההגבלים העסקיים יוצר גם אחריות אישית לדירקטורים ונושאי משרה במקרה של הפרתו והחל משנת 2012 גם מאפשר הליכים מינהליים של הטלת עיצומים כספיים על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. לא פחות חשוב מכך, אי עמידה […]
18 פברואר 2015
על אכיפה מנהלית וחובות גילוי בעסקה עם חברה ציבורית
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
הגבלים עסקיים
במסגרת עסקאות מיזוג ורכישה אחד הדברים החשובים הוא סודיות העסקה ופרטיה.  עם זאת, כאשר העסקה היא מול חברה ציבורית עשויות להיות לכך השלכות, באשר חברה ציבורית מחויבת למסור דוחות מידיים לציבור אודות אירועים מהותיים.  אם עד לאחרונה הסנקציה על אי דיווח של חברה ציבורית הייתה סנקציה פלילית לאחר הליך בן שנים רבות, תיקון חוק שיצר […]
09 יולי 2014
אחריות אישית של דירקטורים ונושאי משרה בעבירות הגבלים עסקיים
הגבלים עסקיים
בתחילת 2014 הרשיע כבוד השופט משה יועד הכהן שורה של בכירים ברשת שופרסל בעבירות של ניסיון לערוך הסדר כובל ובהפרת תנאי מיזוג בין שופרסל לקלאב-מרקט. מיזוג זה נחשב היה לבעייתי בשל צמצום התחרות בשוק ולשם אישורו קבע הממונה על הגבלים העסקיים מספר כללים למזעור נזקי המיזוג והשפעתו על הגברת הריכוזיות ועליית מחירים בענף המזון. הרשעה […]
06 יוני 2012
חוק ההגבלים העסקיים (תיקון 13)יוצא לדרך
הגבלים עסקיים
ביום 8 מאי, 2012, התקבל בכנסת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 13) התשע"ב- 2012. לבו של התיקון בהוספת מנגנון העיצומים הכספיים, אשר ישמש כלי משלים למנגנוני האכיפה הקיימים, הן הפליליים והן האזרחיים-מנהליים. בכך יש להרחיב את 'ארגז הכלים' של הרשות להגבלים עסקיים בהתמודדות עם הפרות חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח- 1988. במסגרת התיקון נקבעו תנאים ונסיבות […]
07 יולי 2010
אי ידיעת דיני ההגבלים העסקיים אינה פוטרת מאחריות
הגבלים עסקיים
ראובן רכש חברה.  כל בדיקותיו ביחס לחברה העידו על קיומה של עסקה מצוינת. ימים ספורים לאחר כניסתו לחברה גילה כי עובר לרכישה, בוצעו בחברה עבירות על דיני ההגבלים העסקיים כגון: החברה הייתה צד להסדר כובל ובמקרים מסוימים בכירים בחברה אף חילקו את השוק בין פעילותה של החברה לבין אחרים.   ראובן פיטר את המעורבים והורה לחדול […]
18 פברואר 2010
אישור מיזוג בין מתחרים כאשר האחד עומד בפני קריסה
הגבלים עסקיים
שניים מהתחומים המרכזיים בהם עוסק משרדנו הינם תחום ההגבלים העסקיים ותחום החברות, בין היתר גם בעסקאות מורכבות כגון מיזוג בין חברות. במאמר מוסגר יצוין כבר עתה, כי הדין בתחום דיני המיזוג במישור הבינלאומי אינו אחיד, גורם שיש להתחשב בו בעת מיזוג בין צדדים שאינם כולם 'ישראלים'. בדין הישראלי, השאלה האם לאשר מיזוג כזה או אחר […]
15 אוקטובר 2009
אישור מיזוגים ורכישות על פי חוק ההגבלים העסקיים
הגבלים עסקיים
מיזוגים ורכישות
חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988 ותקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד – 2004 מטילים על צדדים לעסקת מיזוג, חובה ליתן לממונה על ההגבלים העסקיים ("הממונה") 'הודעת מיזוג' ולהמתין לאישור הממונה. הגדרת מיזוג בחוק ההגבלים העסקיים רחבה הרבה יותר מההגדרה הקיימת למושג בחוק החברות התשנ"ט – 1999 והיא כוללת גם רכישת עיקר […]
19 פברואר 2009
אי ידיעת דיני ההגבלים העסקיים אינה פוטרת מאחריות
הגבלים עסקיים
ראובן רכש חברה. כל בדיקותיו ביחס לחברה העידו על קיומה של עסקה מצוינת. ימים ספורים לאחר כניסתו לחברה גילה כי עובר לרכישה, בוצעו בחברה עבירות על דיני ההגבלים העסקיים כגון: החברה הייתה צד להסדר כובל ובמקרים מסוימים בכירים בחברה אף חילקו את השוק בין פעילותה של החברה לבין אחרים.  ראובן פיטר את המעורבים והורה לחדול […]