אחריות אישית של דירקטורים ונושאי משרה בעבירות הגבלים עסקיים
מאמרים מקצועיים

אחריות אישית של דירקטורים ונושאי משרה בעבירות הגבלים עסקיים

09 יולי 2014
הדפסה
PDF

בתחילת 2014 הרשיע כבוד השופט משה יועד הכהן שורה של בכירים ברשת שופרסל בעבירות של ניסיון לערוך הסדר כובל ובהפרת תנאי מיזוג בין שופרסל לקלאב-מרקט. מיזוג זה נחשב היה לבעייתי בשל צמצום התחרות בשוק ולשם אישורו קבע הממונה על הגבלים העסקיים מספר כללים למזעור נזקי המיזוג והשפעתו על הגברת הריכוזיות ועליית מחירים בענף המזון. הרשעה זו של בכירים במשק מהווה תזכורת לאחריותם האישית של דירקטורים ונושאי משרה. תזכורת נוספת הגיעה כעת בדרך של גזר הדין שניתן בפרשה וכלל רכיבי מאסר נגד בכירי הרשת והמנכ"ל לשעבר.
בתי המשפט קבעו, כי הסדר כובל כולל כל דרך מתואמת, בין שנעשתה בהסכם מסודר ובין שנעשתה "על ידי קריצת עין, או על ידי צחוק של הבנה, או על ידי מתאם שהוא זר להסדר, או על ידי דברים שנאמרו למאן דהוא שאינו שייך לעניין, כדי שהדברים יישמעו על ידי מי ששיך לעניין או בכל דרך אחרת".
חלק מהתחרות החופשית גלום בעריכת מבצעים שבהם נמכרים מוצרים מסוימים לתקופה מוגבלת ובמחירים נמוכים במיוחד. מפסק הדין בפרשת שופרסל עולה, כי כשהסתבר להנהלת הרשת כי ספקים גדולים ערכו שורה של מבצעים בעלי אופי זהה גם ברשת מתחרה יצרו בכירי הרשת קשר עם אותם ספקים לבירור נסיבות העניין. באותן שיחות הבהירו בכירי הרשת לספקים כי היה ולא יענו לדרישותיהם להפסיק עם המבצעים ברשת המתחרה, יוסרו מוצריהם ממדפי שופרסל. פסק הדין הרשיע את מנהלי הרשת בעבירות של הסדר כובל - עבירה על פי חוק ההגבלים העסקיים.
כבוד השופט משה יועד כהן מבית המשפט המחוזי בירושלים ציין בגזר הדין, בו גזר מאסר בפועל על מנכ"ל הרשת, כי על אף שבמבחן התוצאה לא נגרם נזק או פגיעה ממשית בתחרות, שכן ההסדר אותו ניסו לקדם לא יצא בסופו של דבר אל הפועל בשל התנגדות הספקים להפסקת המבצע ברשתות המתחרות, נראה כי במישור הכוונה אין ספק שבכירי הרשת נגדם הוגשו כתבי האישום ניסו לבצע המעשים שיש בהם משום הפרה בוטה של תנאי המיזוג עליהם חתמה הרשת. אין ספק, קבע השופט, כי הבכירים עשו כל שביכולתם על מנת להביא לתוצאה הרצויה מבחינתם, בכל מחיר, ומשראו שפניותיהם לספקים בימים הראשונים של המבצע לא נענו, שבו ופנו אליהם שוב בימים שלאחר מכן בניסיון לאיים עליהם בהורדה מהמדפים של המוצרים שלהם.
יש ליתן הדעת כי כתב האישום הוגש, בין היתר, נגד מנכ"ל החברה לשעבר, בשל היותו, לדעת השופט, דמות מרכזית בחברה, וודאי בכל הקשור לקבלת החלטות ביצירת קשר עם מנהלי הספקים אשר מוצריהם נמכרו במקביל בשני המבצעים. נראה שייעוץ מתאים היה עשוי, בסבירות גבוהה, לאפשר שמירה על האינטרסים הכלכליים של הרשת ללא עבירה על החוק. פגיעה בערכים חברתיים מוגנים, ואף ניסיון פגיעה בהם, גם אם לא צלח, עשוי לגרור אחריו ענישה כבדה כנגד מקבלי ההחלטות בחברה וחשוב לקבל יעוץ משפטי שוטף כדי להימנע מכך.