מה דעתכם על הסכמים לכניסה לכלא?
מאמרים מקצועיים

מה דעתכם על הסכמים לכניסה לכלא?

שלי וילנר, עו"ד

נכתב על ידי

שלי וילנר, עו"ד
09 אוקטובר 2021
הדפסה
PDF

כשאנחנו שומעים את המילה "כלא", הנטייה שלנו היא לחשוב על עבירות של רצח, אונס, גניבה... המחשבה הראשונה שלנו כנראה לא תהיה כניסה לכלא בשל כריתת הסכם. אולם, לעיתים הסכם עלול לחשוף צד לו, ובמקרה של תאגיד, גם את מנהליו, לעבירות פליליות שעונשן של עד חמש שנים בכלא. ברוכים הבאים לעולם ההסדרים הכובלים והפגיעה בתחרות...

החוק הישראלי אוסר על פעולות של פגיעה בתחרות וקובע כעבירה פלילית מצב בו תאגיד או אדם הם צד ל"הסדר כובל" - "הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר". בשנת 2019 תוקן חוק ההגבלים העסקיים בישראל ומעבר לשינוי הקוסמטי בשמו של החוק, שמעתה ייקרא "חוק התחרות הכלכלית", נוספו לחוק מספר שינויים מהותיים, לרבות החמרת הענישה למי שהיה צד להסדר כובל (התיקון הגדיל את העונש המקסימלי משלוש שנים לחמש שנים). בנוסף, התיקון הרחיב את האחריות של נושא משרה בתאגיד לעבירות של התאגיד או של עובדיו, אם לא עשה "כל שניתן" כדי למנוע הפרות אלה, במקום המצב שהיה קיים עד התיקון, ופטר מאחריות פלילית מנהלים כאשר העבירה נעברה שלא בידיעת המנהל. במילים אחרות, הנוסח החדש העלה את סטנדרט הזהירות הנדרש ממנהלי תאגיד למנוע פגיעות בתחרות.

תיקון החוק משתלב גם עם נטיית בתי המשפט בישראל בשנים האחרונות להרחיב את השימוש באחריות הפלילית במקרים של פגיעה בתחרות, לרבות השימוש בסנקציה של מאסר בפועל. אמנם אין עקביות בנוגע לחומרת הענישה בגין הפרות החוק, אולם פסקי דין שניתנו לאחר החוק מפרטים בהרחבה את הצורך בהחמרת הענישה. כך, למשל, במקרה שנדון בבית המשפט המחוזי בירושלים בספטמבר, 2021 דובר במנהל תיקי לקוחות בחברת מחשוב שהיה צד להסדרים כובלים שנועדו לתאם מחירים כדי לאפשר לחברות מסוימות לזכות במכרז לאספקת שירותים. בית המשפט גזר על המנהל עונש מאסר לתקופה של חמישה וחצי חודשים והבהיר כי המאסר בפועל הוא חלק ממגמת החמרת הענישה על עבירות אלה.

מכיוון שהגדרת "הסדר כובל" רחבה ביותר ומכיוון שנראה כי מגמת בתי המשפט היא החמרת הענישה כלפי מנהלים בגין עבירות הגבלים עסקיים, חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין בעל ניסיון בתחום החוזים ובתחום ההגבלים העסקיים, שיוכל לוודא שהסכמים שהחברה נכנסת אליהם לא ייחשבו הסדרים כובלים אסורים, או כאלה הדורשים אישור מראש בהתאם לחוק. בנוסף, וככל שההסדר מעוגן בכתב, בוודאי שחשוב לוודא ניסוח נכון שלו כדי להקטין ככל הניתן את החשיפה של התאגיד ושל נושאי המשרה בו.