פסקי דין

תפ (י-ם) 54589-02-17 מדינת ישראל נ' אושרי שרון

20 ספטמבר 2021
הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת"פ 54589-02-17 מדינת ישראל נ' שרון ואח'

המאשימה:

מדינת ישראל

נגד

הנאשמים:

.1 אושרי שרון, ת"ז xxxxxxxxx

.2 שחר שרון, ת"ז xxxxxxxxx

.3 ווי אנקור בע"מ

.4 דן מועלם, ת"ז xxxxxxxxxx(הסתיים)

.5 יוסף צייגר, ת"ז xxxxxxxxx

.6 גלעד צור, ת"ז xxxxxxxxx

.7 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

.8 רמי נחום, ת"ז xxxxxxxxx

.9 יעקב נוה, ת"ז xxxxxxxxxx(הסתיים)

.10 טריפל סי מחשוב ענן בע"מ

.11 יואב ויינברג, ת"ז xxxxxxxxxx(הסתיים)

.12 רון וישניצר, ת"ז xxxxxxxxx

.13 יעל רות רובינשטיין, ת"ז xxxxxxxxxx(הסתיים)

.14 א. מ. ת. מיחשוב בע"מ (הסתיים)

.15 חיים שוחט, ת"ז xxxxxxxxx

.16 מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ

גזר דין נאשם 2

(נוסח מותר בפרסום)

1. הנאשם 2 (הנאשם) הורשע על יסוד הודאתו ובהתאם לכתב אישום מתוקן שהוגש בעניינו בעבירות לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 (החוק או חוק התחרות) ובעבירות קבלת דבר במרמה לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (חוק העונשין). הכרעת הדין ניתנה

--- סוף עמוד 3 ---

לאחר שלבית המשפט הוצג הסדר טיעון שכלל, בין היתר, הסכמה כי המאשימה תבקש לגזור על הנאשם מאסר לריצוי בפועל, לריצוי בין כותלי הכלא, לתקופה של 9 חודשים והנאשם יטען בעניין זה כרצונו. לאחר שנשמעו הטיעונים לעונש והושלם כל הדרוש, הגיעה העת לגזור את הדין.

כתב האישום המתוקן

2. להלן יובאו עיקרי עובדות כתב האישום המתוקן, בהן הודה הנאשם ושעל פיו הורשע.

3. עניינו של כתב האישום בעסקאות רכש בתחום המחשוב. לקוח המבקש לבצע רכש בתחום המחשוב, מוציא לעיתים בקשה להצעת מחיר (בל"מ) ביחס לרכש המבוקש. חלק ניכר מהאישומים נסבים על פניות לקבלת הצעות מחיר לרכש מחשוב עבור התעשייה האווירית לישראל בע"מ (התע"א). בהתאם לחלק הכללי של כתב האישום התע"א היא חברה ממשלתית העוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות, בפיתוח, ייצור, שיווק והפעלה של קשת רחבה של מערכות מתקדמות בתחום הצבאי. אלתא מערכות (אלתא) היא חברת בת של התע"א, אשר אחראית על רכש האלקטרוניקה בתע"א, ומפעל ממן (ממן) הינו מרכז המחשוב של התע"א אשר מרכז עבורה רכש מחשוב.

4. הנאשם שימש במועדים הרלבנטיים לכתב האישום כמנהל תיק לקוחות בחברת ווי! בע"מ (חברת ווי) שעסקה, בין השאר, בתחום תשתיות המיחשוב. החברות הראל טכנולוגיות מידע בע"מ (הראל), טריפל סי מחשוב בע"מ (טריפל סי) א.מ.ת מחשוב בע"מ (א.מ.ת) ומטריקס איי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ (מטריקס) עסקו אף הן במועדים הרלבנטיים לכתב האישום בתחום תשתיות המחשוב.

5. הנאשם הורשע בעבירות על חוק התחרות ובעבירות קבלת דבר במרמה שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן בשנים עשר אישומים.

6. להלן עיקרי האישומים:

אישום ראשון – פרויקטים תע"א:

עובר לתאריך 5.5.09, היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו החברות ווי, הראל וטריפל סי תחלקנה ביניהן זכייה בפרויקטים של התע"א. הצדדים קבעו לחלק את הפרויקטים כך שחברות שלא החלו בטיפול בפרויקט לא תגשנה הצעות מחיר או שתגשנה הצעות גבוהות יותר מחברה שהחלה בטיפול בפרויקט. הצדדים אף הסכימו לאזן את סכומי הזכייה ביניהן

--- סוף עמוד 4 ---

על ידי רכש גומלין של חברה אחת מחברתה. הצדדים הגיעו להסדר, בין היתר, בפגישה, שיחות טלפון ובדואר אלקטרוני.

במהלך חודש ספטמבר 2009 פנתה אלתא למספר חברות לקבלת הצעות מחיר עבור פרויקט אינדירה (בל"מ אינדירה). בהתאם להסכמה שתוארה לעיל, במהלך החודשים אוקטובר-נובמבר 2009, היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו הראל וטריפל סי תגשנה הצעות גבוהות מזו של חברת ווי על מנת לאפשר לחברת ווי לזכות בבל"מ אינדירה. הצדדים הגיעו להסדר ביחס לבל"מ אינדירה, בין היתר, בשיחות ובדואר אלקטרוני. הצדדים הגישו הצעותיהם בהתאם להסדר. הצעות המחיר שהועברו היו בסכומים של למעלה מ-300,000 דולר. חברת ווי נבחרה לביצוע בל"מ אינדירה.

הנאשם הורשע בעבירה של צד להסדר כובל, לפי סעיף 47(א)(1) לחוק התחרות כנוסחו ערב יום תחילת תיקון מס' 21, בצירוף סעיפים 2(א), 2(ב)(1), 2(ב)(2), 2(ב)(3), 4 ו-55א(ב) לחוק.

אישום שני – מעבדת VMWARE לפרויקט כיפת ברזל – דצמבר 2009:

בתאריך 15.12.09 פנתה אלתא בבקשה לקבלת הצעת מחיר מחברת ווי ומהראל עבור מעבדת VMWARE (בל"מ מעבדת VMWARE). במועד סמוך היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו הראל תגיש הצעה גבוהה מזו של חברת ווי על מנת לאפשר לחברת ווי לזכות בבל"מ מעבדת VMWARE. הצדדים הגיעו להסדר, בין היתר, בדואר אלקטרוני. הצדדים הגישו את הצעותיהם בהתאם להסדר כאשר חברת ווי הגישה הצעה סופית ע"ס כ-55,000 דולר ואילו הראל הגישה הצעה ע"ס כ- 60,000 דולר. לאחר קבלת ההצעות החליטה אלתא שלא לרכוש רכיב אחד מאלו שפורטו בבל"מ מעבדת VMWARE ובהתבסס על ההצעות האמורות בחרה לבצע את הרכש מחברת ווי בסך כ- 30,000 דולר.

הנאשם הורשע בעבירה של צד להסדר כובל, לפי סעיף 47(א)(1) לחוק התחרות כנוסחו ערב יום תחילת תיקון מס' 21, בצירוף סעיפים 2(א), 2(ב)(1), 2(ב)(3), 4 ו-55א(ב) לחוק.

אישום שלישי – פרויקט בולטימור – בל"מ מינואר 2010:

בחודש ינואר 2010 או בסמוך לכך פנתה אלתא למספר חברות לקבלת הצעות מחיר עבור פרויקט בולטימור (בל"מ בולטימור). במהלך החודשים ינואר-פברואר 2010 היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו חברת ווי וטריפל סי תגשנה הצעות גבוהות מהראל על מנת לאפשר להראל לזכות בבל"מ בולטימור בסך כ- 500,000 דולר. הצדדים הגיעו להסדר, בין היתר, בדואר אלקטרוני. הצדדים הגישו הצעותיהם בהתאם להסדר.

--- סוף עמוד 5 ---

הנאשם הורשע בעבירה של צד להסדר כובל, לפי סעיף 47(א)(1) לחוק התחרות כנוסחו ערב יום תחילת תיקון מס' 21, בצירוף סעיפים 2(א), 2(ב)(1), 2(ב)(3), 4 ו-55א(ב) לחוק.

אישום רביעי – פרויקט כלניות – בל"מ מיוני 2010:

בתאריך 7.6.10 פנתה אלתא בבקשה להצעת מחיר למספר חברות עבור פרויקט כלניות (בל"מ כלניות). במועד סמוך היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו הראל וטריפל סי תגשנה הצעות גבוהות מזו של חברת ווי על מנת לאפשר לחברת ווי לזכות בבל"מ כלניות. הצדדים הגיעו להסדר, בין היתר, בדואר אלקטרוני. הצדדים הגישו הצעותיהם בהתאם להסדר. חברת ווי נבחרה לביצוע בל"מ כלניות בסך כ- 360,000 דולר.

הנאשם הורשע בעבירה של צד להסדר כובל, לפי סעיף 47(א)(1) לחוק התחרות כנוסחו ערב יום תחילת תיקון מס' 21, בצירוף סעיפים 2(א), 2(ב)(1), 2(ב)(3), 4 ו-55א(ב) לחוק.

אישום חמישי – פרויקט טארפ – בל"מ מיולי אוגוסט 2010:

בתאריך 6.7.10 פנתה אלתא למספר חברות בבקשה לקבלת הצעת מחיר לאספקת ציוד מחשוב (בל"מ טארפ). במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2010 היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו חברות ווי וטריפל סי תגשנה הצעות גבוהות מזו של הראל על מנת לאפשר להראל לזכות בבל"מ טארפ. בתמורה הסכימה הראל לרכוש מחברת ווי את מערכות האחסון בבל"מ טארפ. הצדדים הגיעו להסדר, בין היתר, בשיחות ובדואר אלקטרוני. הצדדים הגישו הצעותיהם בהתאם להסדר, כאשר הראל נבחרה לביצוע בל"מ טארפ בסך של כמיליון דולר, ורכשה את מערכות האחסון מחברת ווי בסך של כ- 240,000 דולר.

הנאשם הורשע בעבירה של צד להסדר כובל, לפי סעיף 47(א)(1) לחוק התחרות כנוסחו ערב יום תחילת תיקון מס' 21, בצירוף סעיפים 2(א), 2(ב)(1), 2(ב)(3), 4 ו-55א(ב) לחוק.

אישום שישי – פרויקט טלסקופ – בל"מ מפברואר 2011:

במהלך חודש פברואר 2011, או בסמוך לכך, פנתה אלתא למספר חברות בבקשה לקבלת הצעת מחיר עבור פרויקט טלסקופ/אוצר המלך (בל"מ טלסקופ/אוצר המלך). במועד סמוך היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו הראל וא.מ.ת תגשנה הצעות גבוהות מזו של חברת ווי על מנת לאפשר לחברת ווי לזכות בבל"מ טלסקופ/אוצר המלך. הצדדים הגיעו להסדר בין היתר בדואר אלקטרוני. הצדדים הגישו הצעותיהם בהתאם להסדר וחברת ווי נבחרה

--- סוף עמוד 6 ---

לביצוע בל"מ טלסקופ/אוצר המלך תמורת סך של כ-100,000 דולר. הנאשם לא גילה לאלתא את עובדת התיאום. בהסתמך על כך התקבלה הנחת הדעת של אלתא בדבר כשרות ההצעה של חברת ווי (ראו לעניין הנוסח בהקשר זה הודעת המאשימה מיום 27.7.21).

הנאשם הורשע בעבירה של צד להסדר כובל, לפי סעיף 47(א)(1) לחוק התחרות כנוסחו ערב יום תחילת תיקון מס' 21, בצירוף סעיפים 2(א), 2(ב)(1), 2(ב)(3), 4 ו-55א(ב) לחוק; ובעבירה של קבלת דבר במרמה, לפי סעיף 415 לחוק העונשין.

אישום שביעי – פרויקט גלקטיקה – בל"מ ממאי-יוני 2011:

בתאריך 30.5.11 פנתה ממן למספר חברות לצורך קבלת הצעות מחיר עבור פרויקט גלקטיקה (בל"מ גלקטיקה). במועד סמוך היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו חברות ווי ובינת תגשנה הצעות גבוהות מזו של הראל על מנת לאפשר להראל לזכות בבל"מ גלקטיקה. הצדדים הגיעו להסדר, בין היתר, בדואר אלקטרוני. הצדדים הגישו הצעותיהם בהתאם להסדר כאשר הראל נבחרה כזוכה בבל"מ גלקטיקה בסך כ- 630,000 דולר.

הנאשם הורשע בעבירה של צד להסדר כובל, לפי סעיף 47(א)(1) לחוק התחרות כנוסחו ערב יום תחילת תיקון מס' 21, בצירוף סעיפים 2(א), 2(ב)(1), 2(ב)(3), 4 ו-55א(ב) לחוק.

אישום שמיני – פרויקט אורנים – בל"מ מספטבר 2011:

במהלך חודש ספטמבר 2011 פנתה ממן למספר חברות לצורך קבלת הצעות מחיר עבור פרויקט אורנים (בל"מ אורנים). במועד סמוך היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו הראל, א.מ.ת ומטריקס תגשנה הצעות גבוהות מזו של חברת ווי על מנת לאפשר לחברת ווי לזכות בבל"מ אורנים. הצדדים הגיעו להסדר בין היתר בשיחות ובדואר אלקטרוני. הצדדים הגישו את הצעותיהם בהתאם להסדר, כאשר חברת ווי הגישה הצעה בסך כ- 388,000 דולר.

בתאריך 5.9.11 ובהמשך להליך הרכש אשר החל בבל"מ אורנים, התקיים תיחור אינטרנטי עבור פרויקט אורנים (תיחור אורנים). בתיחור אורנים השתתפו החברות ווי, הראל, א.מ.ת ומטריקס. במהלך תיחור אורנים היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו חברת ווי תזכה בתיחור אורנים כאשר הראל, א.מ.ת ומטריקס תגשנה הצעות סופיות גבוהות מזו של חברת ווי על מנת לאפשר לחברת ווי לזכות בתיחור. הצדדים הגיעו להסדר, בין היתר בשיחות טלפון ובשליחת הודעות כתובות. הצדדים הגישו הצעותיהם בהתאם להסדר. חברת ווי נבחרה לביצוע הפרויקט בעבור סך של 362,400 דולר.

--- סוף עמוד 7 ---

הנאשם לא גילה לממן את עובדת התיאום. בהסתמך על כך התקבלה הנחת הדעת של ממן בדבר כשרות ההצעות של חברת ווי.

הנאשם הורשע בעבירה של צד להסדר כובל, לפי סעיף 47(א)(1) לחוק התחרות כנוסחו ערב יום תחילת תיקון מס' 21, בצירוף סעיפים 2(א), 2(ב)(1), 2(ב)(3), 4 ו-55א(ב) לחוק; ובעבירה של קבלת דבר במרמה, לפי סעיף 415 לחוק העונשין.

אישום תשיעי – מדף נטאפ לאלביט אלאופ – ספטמבר 2011:

במהלך חודש ספטמבר 2011 פנתה חברת אלביט תעשיות מערכות אלקטרואופטיקה אלאופ בע"מ (אלאופ) בבקשה לקבלת הצעות מחיר ממספר חברות להרחבת מערכת אחסון קיימת (בל"מ אלאופ). במועד סמוך היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו הראל תגיש הצעה גבוהה מזו של חברת ווי על מנת לאפשר לחברת ווי לזכות בבל"מ אלאופ. הצדדים הגיעו להסדר בין היתר בדואר אלקטרוני. הצדדים הגישו הצעותיהם בהתאם להסדר. חברת ווי נבחרה לביצוע בל"מ אלאופ בסך כ- 60,000 דולר. הנאשם לא גילה לאלאופ את עובדת התיאום. בהסתמך על כך התקבלה הנחת הדעת של אלאופ בדבר כשרות ההצעה של חברת ווי.

הנאשם הורשע בעבירה של צד להסדר כובל, לפי סעיף 47(א)(1) לחוק התחרות כנוסחו ערב יום תחילת תיקון מס' 21, בצירוף סעיפים 2(א), 2(ב)(1), 2(ב)(3), 4 ו-55א(ב) לחוק; ובעבירה של קבלת דבר במרמה, לפי סעיף 415 לחוק העונשין.

אישום עשירי – מרכז מיפוי ישראל – אוקטובר 2011:

בתאריך 11.9.11 פרסם המרכז למיפוי ישראל (מפ"י), שהוא יחידת סמך מקצועית במשרד השיכון והבינוי, מכרז ע/357 לתוספת דיסקים לנטאפ כולל רכישה, התקנה ותחזוקה במפ"י (מכרז מפ"י). במהלך חודשים ספטמבר ואוקטובר, עובר ליום 11.10.11 שהיה המועד האחרון להגשת הצעות במכרז מפ"י, היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו א.מ.ת תגיש הצעת מחיר גבוהה מזו של חברת ווי על מנת לאפשר לחברת ווי לזכות במכרז מפ"י. בתמורה הוסכם כי חברת ווי תרכוש את הרכיבים הנדרשים למכרז מפ"י מא.מ.ת. הצדדים הגיעו להסדר, בין היתר בשיחות ובדואר אלקטרוני. חברת ווי וא.מ.ת הגישו הצעותיהם בהתאם להסדר. חברת ווי זכתה במכרז מפ"י בסך כ- 450,000 ₪. הנאשם לא גילה למפ"י את עובדת התיאום. בהסתמך על כך התקבלה הנחת הדעת של מפ"י בדבר כשרות ההצעה של חברת ווי.

--- סוף עמוד 8 ---

הנאשם הורשע בעבירה של צד להסדר כובל, לפי סעיף 47(א)(1) לחוק התחרות כנוסחו ערב יום תחילת תיקון מס' 21, בצירוף סעיפים 2(א), 2(ב)(1), 2(ב)(3), 4 ו-55א(ב) לחוק; ובעבירה של קבלת דבר במרמה, לפי סעיף 415 לחוק העונשין.

אישום אחד עשר – מערכות אחסון - בל"מ מינואר 2012:

בתאריך 11.1.12 פנתה ממן לחברת ווי ולהראל וביקשה הצעות מחיר ל-5 מערכות אחסון מבית IBM (בל"מ מערכות אחסון). במועד סמוך היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו הראל תגיש הצעה גבוהה מזו של חברת ווי על מנת לאפשר לחברת ווי לזכות בבל"מ מערכות אחסון. הצדדים הגיעו להסדר, בין היתר, בדואר אלקטרוני. הצדדים הגישו את הצעותיהם בהתאם להסדר. חברת ווי נבחרה לבצע את בל"מ מערכות אחסון בסך כ- 80,000 דולר.

הנאשם הורשע בעבירה של צד להסדר כובל, לפי סעיף 47(א)(1) לחוק התחרות כנוסחו ערב יום תחילת תיקון מס' 21, בצירוף סעיפים 2(א), 2(ב)(1), 2(ב)(3), 4 ו-55א(ב) לחוק.

אישום שנים עשר – שרתי X לפרויקט MPR – בל"מ ממרץ 2012

במהלך חודש מרץ 2012 פנתה ממן לחברת ווי, הראל וטריפל סי לצורך קבלת הצעות מחיר לרכישת שרתי X עבור פרויקט MPR (בל"מ MPR). במועד סמוך היו הנאשם ואחרים צדדים להסדר לפיו חברת ווי תגיש הצעת מחיר גבוהה מזו של הראל על מנת לאפשר להראל לזכות בבל"מ MPR. הצדדים הגיעו להסדר, בין היתר, בדואר אלקטרוני. חברת ווי והראל הגישו הצעותיהם בהתאם להסדר. הראל זכתה ונבחרה לביצוע בל"מ MPR בסך של כ- 340,000 דולר.

הנאשם הורשע בעבירה של צד להסדר כובל, לפי סעיף 47(א)(1) לחוק התחרות כנוסחו ערב יום תחילת תיקון מס' 21, בצירוף סעיפים 2(א), 2(ב)(1), 2(ב)(3), 4 ו-55א(ב) לחוק.

1
2...5עמוד הבא