עדכוני חקיקה ופסיקה

הסכם יחסי ממון נוטריוני שנחתם טרם הסכימו הצדדים להינשא בטל עם הנישואין

15 דצמבר 2019
הדפסה

בני זוג חתמו בפני נוטריון על הסכם יחסי ממון שקבע הפרדה רכושית מלאה וגם שרכוש שיירכש לאחר ההסכם יהיה בבעלות מי שהרכוש נרשם על שמו. ההסכם קבע שיישאר בתוקף גם אם הצדדים יתחתנו. לאחר מספר שנים התחתן הזוג ובין היתר רכשו דירה שנרשמה על שם האישה בלבד.
בית המשפט קבע שהסכם הממון אינו מחייב והדירה בבעלות שני הצדדים. על פי החוק בישראל עם פקיעת הנישואין מתחלק בין בני הזוג באופן שווה הרכוש על פי שווים של כלל נכסיהם, למעט נכסים מסוימים המפורטים בחוק. הסכם יחסי ממון שאושר על ידי בית המשפט יכול לשנות כלל זה וכאשר ההסכם נחתם טרם הנישואין ולקראת הנישואין ניתן לחתמו גם בפני נוטריון, המוודא את זהות הצדדים, כוונתם להיכנס להסכם והבנתם את תוכנו ומשמעויותיו. כדי שהסכם ממון נוטריוני יהיה מחייב עליו להיחתם במועד בו התקבלה כבר החלטה להינשא. כאן בעת חתימת ההסכם לא עמדו נישואין על הפרק ולכן אין לו תוקף גם אם נרשם בו שיהיה מחייב גם אם הצדדים יתחתנו בעתיד. הסכם ממון שלא אושר כדין עשוי להיות מחייב כשהצדדים פעלו על פיו אך זאת רק במקרים חריגים ביותר בהם ההגינות מחייבת זאת. כאן בני הזוג רכשו את הדירה יחד כששניהם חתומים על המשכנתא ולכן יש לאזן את שווי הדירה בין הצדדים.