עדכוני חקיקה ופסיקה

כדי לחייב באופן אישי בעל מניות בחוב החברה יש להוכיח מעורבות אישית מעבר להיותו בעל מניות

08 מאי 2020
הדפסה

ספק דרש לחייב באופן אישי בעל מניות מכוח שטר ערבות שחתימת בעל המניות עליו זויפה – זאת לאחר שהחברה לא שילמה את החוב ושיקים שמסרה חזרו ללא כיסוי.
בית המשפט דחה את התביעה נגד בעל המניות וקבע כי מכיוון שלא חתם באופן אישי על שטר הערבות אין בהיותו בעל מניות כדי להצדיק הרמת מסך או חיובו האישי בחובות החברה. כדי לבסס נגד בעל מניות תביעה באופן אישי על ידי הרמת מסך או אחריות אישית אחרת בעניין התקשרות של חברה יש להוכיח מעורבות אישית מעבר להיותו בעל מניות. כאן, הספק ביצע שירות בסכום לא מבוטל בטרם קיבל תשלום וזאת על יסוד התחייבות של החברה בלבד לשלם התמורה. רק בתום העבודה ולאחר בקשה מצד החברה לשנות את תנאי התשלום, נבדק מצבה הכלכלי של החברה לראשונה והיא נדרשה להציג ערבות אישית. עם זאת, למרות סכום הגבוה של העסקה הספק לא דאג לכך שחתימת הערבות תעשה לפני עד או עורך דין. מכיוון שבעל המניות לא היה מעורב כלל בהזמנה, לא חתם על שטר הערבות וחתימתו זויפה נקבע כי הספק התרשל כאשר לא נקט צעדים בסיסיים להבטחת התשלום בעד התמורה לרבות לעניין וידוא זהות החותם על הערבות.