עדכוני חקיקה ופסיקה

אימות חתימה נוטריוני יוצר חזקה קשה לסתירה כי מי שחתם הבין את תוכן המסמך וחתם עליו מרצונו

07 מאי 2020
הדפסה

בעל קרקע שהופקעה הסמיך אדם אחר לנהל משא ומתן ולחתום על הסכם פיצוי מול המדינה. כתב ההרשאה נחתם בטביעת אצבע בפני נוטריון. מיופה הכוח חתם בשם בעל הקרקע על הסכם פיצוי מול המדינה אך שנים לאחר מכן הגיש בעל הקרקע תביעה נגד המדינה וטען שלא הבין כי אותו אדם מוסמך היה גם לחתום בשמו על ההסכם.
בית המשפט קבע שלא ניתן להגיש תביעה שניה מכיוון שכתב ההרשאה איפשר לאדם לחתום בשם בעל הקרקע על הסכם הפיצוי עם המדינה. קיימת חזקה שמי שחותם על מסמך הבין על מה חתם ועל מה התחייב. חזקה זו מקבלת חיזוק מקום שהחתימה נעשתה בפני רשות או בפני נוטריון שאישר את החתימה. החוק קובע שאישורו של נוטריון הוא ראיה מספקת בכל הליך משפטי ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור הנוטריוני. כאן, אף אם לא רשום באישור הנוטריוני שהנוטריון הסביר לבעל הקרקע את תוכן המסמך, הרי שיש להניח כי הנוטריון פעל כדין וכי נוטריון לא יאשר חתימת אדם, ויציין כי חתם מרצונו החופשי, מבלי שאותו אדם אכן הביע בפניו רצון חופשי לחתום על המסמך והבין את תכנו. כך, מיופה הכוח היה רשאי לחתום על הסכם הפיצוי עם המדינה ולא ניתן לתבוע פיצוי בשנית.