עדכוני חקיקה ופסיקה

רשות שימוש במקרקעין שניתנה ללא תשלום ניתנת לביטול בהודעה גם אחרי עשרות שנים

24 אפריל 2020
הדפסה

עירייה דרשה פינוי של בית שנבנה על מקרקעי ציבור לפני מעל 30 שנה.
בית המשפט קבע שיש לפנות את הקרקע. כאשר בעל מקרקעין לא מתנגד להחזקה של צד שלישי במקרקעין שלו, המדובר בפועל במתן רשות והדבר מונע טענה של השגת גבול או דרישה לתשלום. עם זאת, רשות ניתנת לביטול בכל עת על ידי גילוי דעתו של בעל המקרקעין כי אין ברצונו להרשות עוד את הפעולות לגביהן ניתנת הרשות. קיימים מקרים בהם רשות הינה בלתי הדירה, אולם רשות חינם – לא כל שכן ברכוש הציבור – אינה יכולה ככלל להיות בלתי הדירה. לכן, משדרשה העירייה את פינוי הקרקע ובוודאי כאשר הגישה תביעת פינוי הרשות בוטלה ועל כן יש לפנות את הקרקע.