מתווך רשאי לגבות עמלת תיווך ישירות משוכר הדירה גם אם פעל מטעם המשכיר

21 יוני 2020
הדפסה

שוכר של דירה נפגש עם מתווך מטעם המשכיר וסיכם מולו את תנאי השכירות. רק לאחר מכן דרש המתווך דמי תיווך מהשוכר.
בית המשפט קבע כי אין כל מניעה מהמתווך מטעם המשכיר לגבות עמלת תיווך מהשוכר. החוק קובע כי שוכר לא יישא במישרין בתשלומים שהמשכיר חב בהם כלפי צד שלישי ובכלל זה דמי תיווך למתווך אם המתווך פעל מטעם המשכיר. עם זאת, הכוונה היא לתשלומים שבהם חב המשכיר ומועמסים בעקיפין על השוכר. אין מניעה למתווך לקבל דמי תיווך משוכר באופן עצמאי, אם אין מדובר בתשלום שהשוכר משלם "במקום" המשכיר. למתווך מותר לבקש ולקבל עמלת תיווך מכל צד לעסקה. כאן, המתווך לא דרש דמי תיווך מהמשכיר ולא קיבל ממנו דמי תיווך. הוא דרש דמי תיווך מהשוכר בלבד בגין חלקו של השוכר בעסקה ואין המדובר בדרישה בלתי חוקית בייחוד כאשר הוא היה הגורם היעיל ובלעדיו לא הייתה נעשית העסקה.