עדכוני חקיקה ופסיקה

סדרת הפרות ביצירה אחת מהווים הפרה יחידה על פי החוק אולם ישפיעו על גובה הפיצוי הכספי

09 יוני 2020
הדפסה

תמונה שצילום צלם פורסמה עשר פעמים שונות במסגרת פרסום מודעה לשיווק חופשות.
בית המשפט קבע שהשימוש בתמונה מהווה הפרת זכויות יוצרים אך בעוד ששימוש חוזר ונשנה בתמונה מהווה חלק מהפרה יחידה, הרי שניתן לעשות שימוש בפרסום החוזר בקביעת גובה הפיצוי. צילום הוא יצירה המוגנת על פי חוק זכויות יוצרים ולא ניתן לפרסמו ללא הסכמת הצלם. על פי חוק זכויות יוצרים, כל מקרה הפרה של זכויות יוצרים מאפשר לבעל הזכויות לתבוע פיצויים בגובה של עד 100,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק. אולם, הפרה חוזרת ונשנית של אותה זכות, במסגרת מסכת אחת של מעשי הפרה מהווה הפרה אחת לעניין הפיצויים במקרים בהם לא ניתן להוכיח נזק ממשי. לצורך קביעת גובה הפיצויים נשקלים מגוון של שיקולים, לרבות היקף ההפרה, משך הזמן שבו בוצעה, חומרתה, הנזק שנגרם והרווח שנתקבל ממנה, תום ליבו של המפר ועוד. כך, במסגרת "היקף ההפרה" עובדת היות ההפרה חלק ממסכת כוללת, מהווה אחד מתוך מניין השיקולים לעניין גובה הפיצוי.