עדכוני חקיקה ופסיקה

הפרת חובת הנאמנות על ידי עובד מתפטר עשויה לגרום להגבלת חופש העיסוק שלו גם בהעדר חוזה

31 יולי 2020
הדפסה

שלושה עובדים התפטרו ועברו לעבוד אצל עסק מתחרה, אשר הוקם על ידי אחד מהם, כשהם לוקחים איתם מספר לקוחות וממשיכים לעבוד עימם תוך שימוש במידע אשר היה להם מתוקף עבודתם.
בית הדין קבע, כי הן שלושת העובדים והן העסק בו החלו לעבוד יפצו את המעסיק. רשימת לקוחות, כמו גם היכרות עם אנשי קשר, דרכי עבודה, שיטות תמחור וכדומה, מהווים סוד מסחרי או לכל הפחות, אינטרס ראוי להגנה. בעוד שעובדים זכאים להתפטר ולהמשיך לפעול בתחומם, הרי שזכות זו אינה שוללת את זכותו של המעסיק להגן על קניינו ולדרוש את הגבלת העיסוק של העובד כאשר מתקיימות הנסיבות המצדיקות זאת. חוזה עבודה הינו חוזה בעל אופי ייחודי בשל היותו חוזה יחס מתמשך, המושתת על יחסי אמון וחובת נאמנות. כאשר מופרות חובות אלה, ואפילו אם אין תניה חוזית של הגבלת עיסוק או תקופת צינון, הרי שיש הצדקה להגבלת עיסוקו של העובד. כאן, השילוב של רשימת הלקוחות, המאמץ הנדרש לגיוסם, ההיכרות עם הלקוח ואנשי הקשר בו, כמו גם שיטות העבודה, מהווים סוד מסחרי. זאת, לצד פעולות שנקטו העובדים לצורך העברת הלקוחות לעסק החדש המהווים הפרה ברורה של חובת הנאמנות שהייתה מוטלת עליהם, באופן המצדיק הטלת הגבלות על חופש העיסוק שלהם והטלת חובת פיצוי המעסיק.