עדכוני חקיקה ופסיקה

למרות האיסור על מכירת זכות תביעה נזיקית ניתן להעביר זכות כזו בעת מיזוג בין חברות

09 אוגוסט 2020
הדפסה

חברה אם וחברה בת ביצעו מיזוג בדרך של רכישת מלוא פעילות חברת הבת (חברת המטרה) על ידי חברת האם (החברה הקולטת) ולאחר מכן פירוק חברת המטרה. מאוחר יותר ביקשה החברה הקולטת להגיש תביעת נזיקין על פי זכות תביעה שהייתה קיימת לחברת המטרה.
בית המשפט קבע, כי זכות התביעה הועברה לחברה הקולטת. הסכם רכישת הנכסים נוסח באופן כללי ככזה שמעביר את כלל הנכסים והזכויות הקשורות בהם. עיקרון מרכזי בפרשנות חוזה מסחרי הוא שתכליתו מכוונת להשגת תוצאות סבירות והגיוניות והניסוח הכללי תואם את ההיגיון העסקי העומד מאחורי הרכישה – ביצוע רה-ארגון בקבוצה תוך מִקסום הרווח על ידי קליטה בחברת האם של כל זכויות חברת הבת ופירוק חברת הבת. כך, פרשנות סבירה היא שגם זכויות תביעה עברו ולא התפוגגו בשל הליך המיזוג. פקודת הנזיקין הישראלית אוסרת על המחאה של זכות נזיקית (Champerty) בפרק הזמן שבין קרות מעשה העוולה לבין מועד פסק הדין אלא "מכוח הדין", וזאת לצורך מניעת "סחר" בתביעות נזיקין ובמיוחד כאשר מדובר בתביעות אישיות. כאן אמנם לא בוצע מיזוג רגיל בין חברות (שאז מדובר בהעברה מכוח הדין) אלא מכירת כל הזכויות ופירוק, אך במקרה של מכירה על ידי מפרק מדובר בחריג לאיסור המחאת זכות נזיקית. אין כל סיבה מוצדקת לשלול מהחברה הקולטת את זכות התביעה רק מאחר שבחרה במסלול של רכישת נכסי החברה במסגרת הליך של פירוק מרצון של החברה במקום מסלול של מיזוג רגיל.