עדכוני חקיקה ופסיקה

מע"מ הנגבה על ריבית נחשב כחלק מהריבית לצורך חישוב הריבית המקסימלית המותרת להלוואה

25 אוגוסט 2020
הדפסה