עדכוני חקיקה ופסיקה

רוכש מקרקעין שלא בדק את החזקה במקרקעין לא יכול לבוא בטענות כלפי רוכש אחר שקדם לו

04 אוגוסט 2020
הדפסה

רוכש חלקת מקרקעין ביקש לבטל עסקת מתנה שבוצעה בקרקע כשמונה שנים לפני שרכש אותה, ואשר לא רק שלא נרשמה במרשם המקרקעין אלא שאפילו לא נרשמה בגינה הערת אזהרה.
בית המשפט קבע, כי הרוכש המאוחר בזמן לא פעל בתום לב ולכן יש להעדיף את עסקת המתנה הקודמת בזמן. לפי החוק כשמדובר בהתחייבויות סותרות למכירת זכות במקרקעין עדיפה זכותו של הרוכש הראשון בזמן, אך זכותו של הרוכש השני בזמן גוברת אם פעל בתום לב, נתן תמורה והשלים את העסקה ברישום בלשכת המקרקעין. באשר לדרישת תום הלב הנדרשת מהרוכש המאוחר בזמן, די בכך שפעל בעצימת עיניים למרות חשד כי קיימת עסקה אחרת על מנת לקבוע כי קיים חוסר תום לב מצדו. כאן דובר על עסקת מכר של קרקע חקלאית שבוצעה שמונה שנים אחרי שנמסרה הקרקע במתנה. מאחר ומדובר בקרקע חקלאית מעובדת ומושבחת הנמצאת בכפר קטן כאשר בבעלות הרוכש המאוחר בזמן מספר רב של אדמות חקלאיות סמוך לאותה חלקה, אין זה סביר כי לא ידע שחלקת האדמה בשליטת גורם אחר. הרוכש לא פעל כפי שרוכש סביר היה פועל, ולכן עסקת המתנה גוברת על עסקת המכר המאוחרת.