עדכוני חקיקה ופסיקה

על מוכר דירה לגלות לקונה כל מידע אודות ליקויים נסתרים בדירה גם במכירת דירה במצבה “AS-IS”

12 אוגוסט 2020
הדפסה

מוכרת דירה הצהירה בהסכם שאין ליקויים בדירה, אך כחודש לאחר מסירת החזקה לקונה התגלו ליקויי רטיבות רבים.
בית המשפט קבע, כי על המוכרת לפצות את הקונה מאחר שהייתה מודעת למקרי הרטיבות אך לא גילתה זאת לקונה. חובת הגילוי המוטלת על מוכר דירה היא לפרט לפני הקונה את הליקויים הקיימים בדירה, לרבות מומים הנסתרים שרוכש דירה לא יכול היה לגלותם ללא בדיקה באמצעות איש מקצוע, וכל מידע אחר הרלוונטי אודות הדירה שהיה עליו לדעת עליהם. כאן, למרות שהדירה נמכרה במצבה AS IS, המוכרת, שהייתה מודעת למקרי רטיבות שהיו בעבר בדירה, הצהירה כי לא ידוע לה על פגם או מום נסתר בדירה, לרבות נזילות או רטיבויות.