עדכוני חקיקה ופסיקה

מתווך לא זכאי לעמלה בעסקת מקרקעין בהעדר הסכם תיווך או רישיון תיווך

12 אוקטובר 2020
הדפסה

מתווכים סייעו לחברה לרכוש זכויות במקרקעין ודרשו כנגד כך תשלום למרות שבאותה עת לא החזיקו ברישיון תיווך מקרקעין בתוקף ולא קיים הסכם תיווך בכתב.
בית המשפט קבע שהמתווכים לא זכאים לדמי תיווך. על הטוען לזכאות לדמי תיווך בגין עסקת מקרקעין להראות, כי במועד התיווך היה לו רישיון, נכרת חוזה תיווך בינו לבין מי מהצדדים לעסקה או שניהם והוא היה הגורם היעיל להתקשרות בעסקה. כאן לא היו למתווכים רישיונות תיווך במועד הרלוונטי וגם לא נחתם הסכם בכתב ועל כן הם לא זכאים לדמי תיווך.