עדכוני חקיקה ופסיקה

עובד שממשיך לעבוד לאחר הרעת תנאים ייחשב לאחר מספר חודשים כמי שהסכים לה

06 נובמבר 2020
הדפסה

אדם עבד בחברה והיה זכאי על פי ההסכם שנחתם עימו לעמלות מכירה על בסיס רבעוני ממכירות החברה וכן לבונוס בגין השקעה בחברה על ידי משקיעים חיצוניים שאינם בעלי מניות קיימים בחברה. החברה שילמה בתחילה עמלות גבוהות ממכירותיו של העובד עצמו אך בשלב כלשהו הפסיקה לעשות כן ושילמה רק על מכירות שהעובד ביצע בעצמו. לאחר סיום ההעסקה דרש העובד את הפרשי העמלות.
בית הדין קבע, כי העובד אינו זכאי לעמלות מכלל מכירות החברה בשל שינוי ההסכם בהתנהגות. לצורך שינוי תנאי מהותי בהסכם עבודה נדרשת הסכמת שני הצדדים להסכם. עם זאת, כאשר המעסיק משנה לרעה את התנאים והעובד אפילו מוחה על השינוי בשכרו אך לא מגיש תביעה ולא מתפטר, לאחר מספר חודשים של התנהלות כזו ייחשב העובד כמי שהסכים לתנאי ההעסקה החדשים. כאן, החברה הפסיקה לשלם לעובד עמלות מעבר למכירות אשר יצר והעובד מחה על כך, אך למרות זאת במשך שנתיים המשיך לעבוד בתנאים החדשים ועל כן נחשב למי שהסכים לעדכון תנאי העסקתו.