עדכוני חקיקה ופסיקה

שימוש עקבי ומכוון של בעל מניות באישיות המשפטית הנפרדת של החברה מצדיק חיובו באופן אישי

03 דצמבר 2020
הדפסה

חברה נקלעה לקשיים כלכליים ולחובות כלפי ספק. הספק דרש לחייב אישית את בעל המניות היחיד של החברה מכיוון שמחד ביקש לדחות את פירעון החוב ומאידך רכש סחורה בהיקפים העולים על מכירות החברה, הבריח סחורה ופרע חובות כלפי ספקים אחרים להם היה ערב באופן אישי.
בית המשפט קבע, כי השימוש העקבי והמכוון של בעל המניות באישיות המשפטית הנפרדת של החברה מצדיק חיובו באופן אישי בחובה של החברה. החוק הישראלי מאפשר חיוב בעל מניות בחובה של החברה באמצעות דוקטרינת הרמת מסך ההתאגדות בין האורגן לבין החברה בה פעל, וזאת כדי למנוע שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה. מדובר בפעולה קיצונית ויש צורך בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ונדרש שבעל המניות ביצע פעולה אקטיבית, ולא די ברשלנות בלבד. לרוב, הרמת מסך תבוצע כאשר מדובר בבעל מניות אקטיבי בעל אחזקות משמעותיות בחברה, כדוגמת בעל מניות יחיד, ותבוצע רק כאשר הפעולה קיפחה נושה של החברה. כאן, התנהלותו האקטיבית של בעל המניות היחיד בחברה נועדה לקפח את הספקית, שהיא נושה של החברה, ומצביעה על שימוש עקבי ומכוון לרעה במסך ההתאגדות, באופן המצדיק את הרמתו וחיוב בעל המניות באופן אישי.