עדכוני חקיקה ופסיקה

איחור בהפקדת פנסיה לעובד אינה מצדיקה הרמת מסך אוטומטית

07 דצמבר 2020
הדפסה

חברה העסיקה עובד וניכתה משכרו תשלום לקרן פנסיה אך לא העבירה את הכסף לקרן הפנסיה בזמן אמת. העובד דרש בין היתר לחייב את בעלי המניות באופן אישי בחוב אליו.
בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי העובדה שחברה אינה סולבנטית לא מצדיקה לכשעצמה את הרמת מסך ההתאגדות בינה לבין בעל מניותיה. ניתן לחייב בעלי מניות בחובות החברה כאשר נעשה שימוש לרעה במסך ההתאגדות. עם זאת, גם כאשר מעסיק אינו מקיים את חובותיו על פי דין בכל הנוגע לתשלום שכרו של עובד והנפקת תלושי שכר, לא יורם מסך ההתאגדות בין בעל המניות לחברה ככלל גורף. כאן, כל הכספים שנוכו בעבור פנסיה הועברו לקופת הפנסיה רק לאחר הגשת התביעה והחברה הפסיקה את פעילותה עקב אי הצלחה עסקית ולא עקב שימוש לרעה במסך ההתאגדות. לכן, אין די באי הפקדת פנסיה במועד כדי להצדיק הרמת מסך כלפי בעל המניות ולחייבם באופן אישי.