עדכוני חקיקה ופסיקה

הצגת מצגי שווא במסגרת טופס 'הכר את הלקוח' מצדיקה את חסימת חשבון הבנק

26 דצמבר 2020
הדפסה

בנק חסם חשבון בנק ללקוח באופן פתאומי לאחר שהתברר כי הוא סוחר במטבעות וירטואליים (כגון ביטקוין) ללא רישיון מתאים ובניגוד להצהרה שמסר הלקוח בעת פתיחת החשבון כשמילא את טופס "הכר את הלקוח".
בית המשפט קבע, כי סגירת חשבון בשל מצגים כוזבים שנמסרו לבנק היא סבירה ואין להתערב בה. התנהלות סבירה מצד הבנק מצריכה משלוח התראה בכתב בדבר הכוונה לחסום את החשבון ומתן אפשרות לתובע לתקן את דרכיו, אך במקרה הזה הלקוח הציג מצג שווא והסתיר מהבנק את הפעילות האמיתית שבכוונתו לבצע בחשבון, בכוונת מכוון, על רקע סירובים של בנקים אחרים לאפשר לו ביצוע פעילות דומה בחשבון. בנסיבות אלה, סירוב הבנק לאפשר פעילות בחשבון, שהיא בניגוד למטרת הפעילות כפי שהוצהרה בעת פתיחתו, ובהיקפים כפי שנעשו, אשר הגדילו באופן ממשי את הסיכון והחשיפה של הבנק להפרת חובותיו הרגולטוריות בתחום הלבנת הון, הוא סירוב סביר שאין להתערב בו. עם זאת, חסימת החשבון ביום בהיר אחד מבלי שקדמה לכך התראה בכתב היא התנהלות בעייתית של הבנק ולכן למרות שהתביעה נדחתה לא נפסקו הוצאות לטובת הבנק.