עדכוני חקיקה ופסיקה

סימן מסחר שהוא ביטוי תיאורי בלבד אינו ראוי לרישום כסימן מסחר אלא אם נוסף לו מרכיב ייחודי

24 ינואר 2020
הדפסה

מרכז המפעיל פורום גלובלי כלכלי ביקש לרשום בישראל סימן מסחר על צירוף המילים “Center for Fourth Industrial Revolution”, אשר תחתם קיים לו סימן מסחר רשום בשוויץ.
רשם סימני המסחר קבע, כי הסימן אינו כשיר לרישום בשל היותו תיאורי בלבד וחסר אופי מבחין. סימן תיאורי, הוא סימן אשר חסר אופן מבחין ונתפס על ידי הציבור כמושג או שם של תופעה. כיוון שאין להקנות לאדם או ישות משפטית כלשהי בעלות בלעדית במושג או שם של תופעה כאמור, הרי שסימן כאמור אינו כשיר לרישום כסימן מסחר, אלא יתווסף לביטוי התיאורי האמור אופי מבחין כלשהו. הדרישה היא לתוספת, כדוגמת משחק מילים או כפל משמעות כלשהו, אשר הופכת את הביטוי התיאורי לביטוי אחר, ייחודי, אשר מרמז או אף מתאר את המשמעות המקורית של הביטוי ובכך מקנה לו משמעות נוספת, שתאפיל על המשמעות המקורית במוחם של הצרכנים. למעשה, סימן תיאורי יהיה כשיר לרישום רק אם רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש נפוץ. כך, במקרים בהם ניתן להראות שבסימן רכש מידה של הכרה בקרב קהל הצרכנים הפוטנציאלי בצורה אשר יוצרת אצלם את ההבחנה בינו ובין שימושים אחרים בביטוי התיאורי, ניתן היה להצדיק רישום של סימן מסחר תיאורי. כאן, הביטוי בבסיס הסימן "Fourth Industrial Revolution" הינו ביטוי תיאורי, אשר גם התוספת לו בדמות המילים הנוספות בסימן, שהינן אף הן גנריות, אינה מקנה לו אופי מבחין. בדומה, הסימן אינו סימן המוכר בציבור ומזוהה עם המרכז באופן בלעדי באופן אשר מקנה לו אופי מבחין והעובדה כי הסימן נרשם במספר מדינות אחרות אינו גורע מהדרישה כי הסימן ייחשב לסימן מבחין בבחינה הטריטוריאלית בישראל. הסימן הינו תיאורי וחסר אופי מבחין ואינו ראוי לרישום כסימן מסחר.