עדכוני חקיקה ופסיקה

יש לפרש תנאי סף של מכרז בצורה תכליתית המגשימה את תכליתו ומקיימת את ההצעות ככל הניתן

24 ינואר 2021
הדפסה

הזוכה במכרז להפעלת מערך בדיקות הקורונה בשדה התעופה בן גוריון הייתה חסרת ניסיון בתחום ולכן שכרה שירותי יועץ בעל ניסיון ורצתה לנכס לעצמה את ניסיונו לצורכי תנאי הסף של המכרז.
בית המשפט קבע, כי ההצעה הזוכה אינה עומדת בתנאי הסף שנקבעו במכרז ועל כן יש לפסול את הזכייה. עקרונות המכרז הציבורי מושתתים על שני יסודות, שמירה על השוויון וטוהר המידות בין המציעים והאינטרס של יעילות וחסכון בכספי הציבור. בין שני עקרונות אלה, עקרון השוויון הוא החשוב יותר, וזאת מתוך הגישה לפיה ששמירה דקדקנית על עקרון זה תביא, לאורך זמן, גם להגשמת העקרון השני ולעמידה באינטרס הכלכלי העומד בבסיס רעיון המכרזים. על מנת לשמור על עקרונות השוויון יש להקפיד על התקיימותם של תנאי הסף ועל פסילת הצעות שאינן עומדות בתנאים אלה. כאשר תנאי הסף אינם ברורים או כאשר עולה מחלוקת בנוגע לפרשנות שלהם יש לדבוק בפרשנות תכליתית ולבחור ככול הניתן את הפרשנות שיש לה עיגון בלשון תנאי המכרז כפי שפורסמו. במקרה שלשון תנאי המכרז אף היא נתונה למספר פרשנויות, יש לבחור בפרשנויות המגשימות בצורה הטובה היותר את תכלית המכרז ומבין אלה, לבחור את זו אשר נוטה לקיים את ההצעות שהוגשו על ידי משתתפי המכרז על פי כזו הפוסלת אותם. כאן, תנאי המכרז קבעו שמגיש ההצעה צריך להיות בעל ניסיון מוכח ולהפעיל את המעבדה לבדיקות הקורונה בעצמו או, במקרה ואין לו את הניסיון הדרוש, לשכור את שירותיו של קבלן משנה אשר הינו בעל ניסיון אשר יפעיל את המעבדה עבורו. אולם, ההצעה הזוכה, שהוגשה על ידי חברה שאינה בעלת ניסיון מוכח, כללה רק ייעוץ ולווי מקצועי מאת קבלן משנה בעל ניסיון, שאינו מפעיל את המעבדה בפועל. מדובר בהגמשה של תנאי המכרז, שהביאה לאפליה בין המציעים, ולזכייה של הצעה אשר אינה עומדת בתנאי הסף. על כן, יש לבטל את הזכייה במכרז ולהשיב את הסוגייה לטיפול ועדת המכרזים.