עדכוני חקיקה ופסיקה

נמען עשוי להיות מחויב בלחיצה על קישור URL בלתי מאובטח לצורך הפסקת קבלת דברי פרסומת

29 ינואר 2021
הדפסה

נמען שנרשם לרשימת תפוצה של חברה להסרת שיער בלייזר טען שלא יכול היה להסיר עצמו מרשימת התפוצה, שכן כדי לעשות כן, היה עליו ללחוץ על קישור לכתובת URL לא מאובטחת, משום שזו יכלה לגרום לדליפת נתונים אישיים מהמכשיר הנייד שלו.
בית המשפט קבע, כי הודעת פרסומת המאפשרת הסרה מרשימה התפוצה באמצעות לחיצה על כתובת URL עומדת בדרישות החוק. החוק מקנה לנמען של הודעת פרסומת את הזכות, גם לאחר שנתן הסכמתו לקבלת דברי פרסומת מהמפרסם, להודיע בכל עת על ביטול ההסכמה על ידי משלוח הודעת סירוב. בהתאם, על מפרסם המשגר דבר פרסומת לציין את זכותו של הנמען לעשות כן, ואת הדרך למשלוח הודעה כאמור. אף על פי כן, די שהמפרסם יציין את שמו ואת דרכי יצירת הקשר איתו לצורך מתן הודעת סירוב. כאן, כל דבר פרסומת סיפק ליד המילה "הסר" גם כתובת URL באמצעותה יכול היה הנמען להסיר עצמו מרשימת התפוצה באופן אפקטיבי. על כן, הפרסומת עמדה בדרישות החוק.