עדכוני חקיקה ופסיקה

ניתן להרים מסך ולייחס חוב של חברה לבעל שליטה בחברה גם אם הוא לא רשום ברשם החברות

06 אפריל 2021
הדפסה

חברת החשמל דרשה לייחס באופן אישי חוב של חברה בגובה של מעל 250,000 ש"ח שנוצר בגין צריכת חשמל בלתי חוקית לבעלת המניות היחידה בחברה וגם לבן זוגה, שאינו רשום כבעל מניות ברשם החברות אך היה הרוח החיה בה וניהל בפועל את החברה.

בית המשפט קיבל את התביעה וייחס את חוב החברה לבעלי השליטה, הרשומים והלא רשומים, באופן אישי. הרמת מסך ההתאגדות תוך ייחוס חוב של חברה לבעל מניה בה אינה פעולה הנעשית בשגרה, אלא רק במקרים חריגים בהם נעשה שימוש לרעה בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת כמו, למשל, שימוש שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה. כאן הוסתרה זהות בעליה האמיתיים של החברה במטרה להתחמק מהתחייבויות החברה וכדי להונות את חברת החשמל. בעלת המניות הייתה היחידה שרשומה פורמלית כבעלת מניות ודירקטורית, אך בן זוגה היה בעליה האמיתיים של החברה, הרוח החיה בה והמנהל בפועל. מכיוון ששניהם ידעו על החבלה במתקן החשמל, נהנו באופן ישיר מתוצאות החבלה והצריכה הבלתי חוקית ומשום שניסו להונות את חברת החשמל יש מקום להרמת מסך וייחוס של חוב החברה לשניהם.