עדכוני חקיקה ופסיקה

תושב חוץ נטול נכסים בארץ המבקש לפתוח בהליך משפטי עשוי להיות מחויב בהפקדת ערובה להוצאות

20 אפריל 2021
הדפסה

אישה ביקשה לקיים את צוואת בת-דודתה המנוחה, במסגרתה הורישה לה את כל רכושה. אחיינה של המנוחה, המתגורר בארצות הברית והנטול נכסים בארץ, הגיש התנגדות לצו קיום הצוואה, כאשר האישה דרשה כי יפקיד ערובה להבטחת הוצאות ניהול ההליך.

בית המשפט קיבל את הבקשה וקבע כי על האחיין להפקיד ערובה בסך 37,000 ש"ח להבטחת הוצאות ההליך. כאשר תושב חוץ הוא הבוחר לפתוח בהליך המשפטי, יש לבחון האם מדובר באזרח זר שיש בידו נכסים בישראל מהם ניתן יהיה להיפרע בתום ההליך. היעדר נכסים בארץ יהווה שיקול כבד משקל לחיובו בערובה להפקדת הוצאות, שכן במקרה כזה עולה חשש כי הצד שכנגד יתקשה להיפרע את הוצאותיו במידת הצורך, לרבות בעזרת מנגנוני האכיפה והגבייה. כאן, האחיין, אשר ביקש לפתוח בהליך של התנגדות לקיום צוואה, הוא תושב ארצות הברית אשר העיד כי אין לו רכוש על שמו בישראל. על כן, על האחיין להפקיד סך של 37,000 ש"ח להבטחת הוצאות ההליך.