עדכוני חקיקה ופסיקה

מתווך נדל"ן שלא פועל במיומנות להשגת מידע מהותי על הנכס עשוי לאבד זכאותו לדמי תיווך

31 מרץ 2021
הדפסה

שבוע לפני כניסה מתוכננת לדירה שכורה התברר כי צפוי להתחיל שיפוץ מסיבי בבניין המחייב התקנת פיגומים בשטח הדירה המושכרת למשך תקופה של כחודש וחצי. השוכרים ביטלו את עסקת השכירות ודרשו ממתווכת הדירות להשיב את דמי התיווך ששילמו.

בית המשפט קיבל את התביעה והורה למתווכת להשיב את דמי התיווך ללקוחות. משנחתם הסכם שכירות או הסכם מכר מקרקעין שהמתווך היה הגורם היעיל להשגתו זכאי המתווך למלוא דמי התיווך גם אם הסכם המקרקעין בוטל לאחר מכן. עם זאת, על מתווך במקרקעין לפעול במיומנות ובסבירות ולנקוט אמצעים הראויים בנסיבות העניין, לקבלת מידע מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך. כאן, המתווכת לא טרחה לברר עם בעל הנכס האם קיים מידע מהותי הקשור לדירה ולבניין. אילו המתווכת הייתה מבררת את המידע אז בעל הנכס, שידע אודות השיפוץ הצפוי, היה מגלה זאת והשוכרים כלל לא היו מתקשרים בעסקת השכירות מלכתחילה. לכן, המתווכת לא זכאית לדמי תיווך.