עדכוני חקיקה ופסיקה

רשות מקומית אחראית, לפחות באופן חלקי, לחובות תאגיד המשמש כזרוע הארוכה שלה

02 מאי 2021
הדפסה

חברה שסיפקה שירותי גינון לעמותה אשר שימשה בפועל כ"מחלקת הספורט" של הרשות המקומית דרשה מהרשות המקומית לכסות את חובות העמותה בהסתמך על הבטחות בעל פה שנמסרו לה כי הרשות המקומית תדאג לתשלום במידת הצורך.
בית המשפט קיבל את התביעה באופן חלקי וקבע כי הרשות המקומית אחראית לתשלום החוב, אך הפחית את הסכום ב50%. הדין מכיר בביצוע הרמת מסך גם כלפי מי שאינו חבר עמותה אלא מהווה "הרוח החיה" ובעל השליטה בפועל בה וגם הרמת מסך חלקית לנושא ספציפי מכוח שליחות. כאשר מדובר בחוזה שלא אושר כנדרש על פי דין על ידי הגורמים המוסמכים ברשות המקומית (כגון: חשב מלווה), בית המשפט רשאי להפחית את סכום התמורה החוזית. כאן, העמותה הייתה שלוחה של הרשות המקומית מאחר שהתנהלה כזרוע הארוכה שלה והרשות המקומית יצרה מצג לפיו היא עומדת מאחורי פעילות העמותה, הרשות המקומית אחראית לחובותיה. עם זאת, מאחר שלא דובר כאן על התקשרות ישירה עם הרשות המקומית אלא עם עמותה והתובעת ידעה, כי התחייבות של הרשות צריכה להינתן באופן מסודר על ידי הגורמים המוסמכים לכך, הרי שאין זה מוצדק לחייב את הרשות במלוא השכר החוזי ולכן הסכום הופחת ב50%.