עדכוני חקיקה ופסיקה

כאשר צוואה נערכת על ידי עורך דין היא תיחשב לכשרה גם אם הוקלדה על ידי אחד הנהנים

01 יוני 2021
הדפסה

בתה של אישה טענה, כי טיוטת הצוואה של אימה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת והוקלדה על ידי אחד הנהנים, על אף שהצוואה הסופית נערכה על ידי עורך דין בפני עדים, ולפיכך הוראות בצוואה המזכות את הנהנה - בטלות.

בית המשפט דחה את הבקשה וקבע, כי הצוואה של האישה הינה כשרה. כאשר צוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת - היא תהיה בטלה. מעבר לכך, החוק קובע שלוש חלופות שבהתקיים אחת מהן יש להביא לבטלות הוראה לטובת הנהנה הקיימת בצוואה, גם אם לא התקיימה השפעה בלתי הוגנת על המצווה: הוראת המצווה מזכה מי שערך אותה; הוראת צוואה מזכה מי היה עד לעשייתה, או כאשר הוראת הצוואה מזכה את מי שלקח באופן אחר חלק בעריכתה. כאן, האישה ערכה את צוואתה האחרונה בעדים בפני עורך דין, שישב איתה שתי פגישות ארוכות והתרשם מצלילותה ורצונה החופשי והאמיתי. לכן, הלכה למעשה, תחילת עריכת הצוואה נעשתה בידי עורך הדין, ולפיכך הצוואה כשרה.