עדכוני חקיקה ופסיקה

ניתן להכיר בהליך פשיטת רגל זר בישראל אם התנהל במקום בו מרכז עסקיו של החייב

16 יוני 2021
הדפסה

בעל תפקיד בחדלות פירעון של חייב ברוסיה, ביקש הכרה בישראל בהליך שנפתח ברוסיה, על אף שהחייב כבר קיבל הפטר מכלל חובותיו במסגרת הליך חדלות פירעון שהתנהל כנגדו באנגליה ושם נקבע שמרכז עסקי החייב באנגליה.

בית המשפט קבע, כי יש להכיר בהליך חדלות הפירעון המתנהל ברוסיה כהליך זר. על מנת להכיר בישראל בהליך פשיטת רגל נדרש ההליך להתנהל במדינה זרה שבה נמצא מרכז ענייניו של החייב. כאן, ניכר כי מרבית עסקיו של החייב נוהלו ברוסיה, חובותיו נוצרו אגב פעילותו העסקית ברוסיה ונושיו מצויים ברוסיה. אמנם בית משפט באנגליה קבע שמרכז עסקי החייב הוא באנגליה אולם קביעות אלה לא מחייבות בית משפט בישראל. לעניין ההפטר שניתן באנגליה המדובר בסוגיה שיש לדון בה בבית המשפט ברוסיה המנהל את הליכי חדלות הפירעון. לפיכך, יש להכיר בהליך ברוסיה על אף ההפטר שניתן לו באנגליה.