עדכוני חקיקה ופסיקה

לא ניתן לזמן עובד לשימוע לפני פיטורים ולהודיע על פיטוריו בו זמנית

12 יולי 2021
הדפסה

עובד קיבל מכתב המזמן אותו לשימוע, אך גם קובע כי הפיטורין יכנסו לתוקף תוך 14 ימים.

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעת העובד וקבע, כי העובד פוטר ללא שימוע והוא זכאי לפיצוי. זכות הטיעון של העובד בטרם פיטוריו היא זכות יסוד וחובה על המעסיק לקיים לעובד שימוע בלב פתוח ונפש חפצה גם אם מדובר בעובד המועסק במשך זמן קצר. כאן מדובר בעובד שהועסק בפרק זמן של כארבעה חודשים בלבד אך עדיין זכאי היה לשטוח את טענותיו למעסיק בטרם פיטוריו. עם זאת, העובד לא קיבל הודעה על מועד השימוע תוך זמן סביר מראש הכוללת את העילות העומדות בבסיס הכוונה לסיים את העסקתו מראש ופירוט אודות זכויותיו, אלא קיבל מהמעסיק מכתב שכותרתו "הודעת פיטורין" אשר נכתב בו מחד, כי הוא מוזמן לשימוע, אך מאידך כי פיטוריו ייכנסו לתוקף תוך 14 יום. מאחר וההחלטה על פיטוריו כבר התקבלה מראש ולא ניתנה לעובד האפשרות לשטוח טענותיו באופן ראוי, העובד זכאי לפיצוי.