עדכוני חקיקה ופסיקה

ציון על טיוטת הסכם שנדרשת חתימה כדי לתת לו תוקף מונעת הכרה בטיוטה כהסכם מחייב

20 יולי 2021
הדפסה

קונה פוטנציאלי של דירה דרש לחייב את המוכרים למכור לו את הדירה למרות שההסכם לא נחתם בפועל לאחר שהמוכרים נסוגו מהעסקה ברגע האחרון בשל שיקולי מס.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע לא ניתן לאכוף את הסכם המכר ללא חתימת הצדדים. הסכם מכר מקרקעין חייב להיעשות בכתב. עם זאת, עצם החתימה על הסכם המכר היא דרישה ראייתית בלבד ובמקרים מסוימים בית המשפט רשאי לקבוע כי ההסכם מחייב למרות שלא נחתם בפועל. כאן, המוכרים פרשו בדקה ה 90 לאחר שגילו ביום החתימה כי מכירת העסקה עשויה לחייב אותם בהיטל השבחה בגובה מאות אלפי שקלים. למרות שהצדדים ניהלו משא ומתן במשך חודש וחצי ולא נותר כל נושא "פתוח" ביניהם ואף הגיעו לפגישה בו היו אמורים לחתום על ההסכם, הצדדים קבעו את הדרך להשלמת הסכם המכר באמצעות חתימתם האישית על גביו כאשר בכל טיוטות ההסכמים צוין במפורש בכותרת: "לצורכי מו"מ – אינה מהווה הצעה – כפוף לאישור המוכר וחתימת חוזה מחייב". משכך, לא ניתן לראות את הנוסח האחרון שהוחלף כחוזה מחייב ולא ניתן לחייב את המוכרים לבצע את העסקה וכל שניתן לדרוש הוא פיצוי.