עדכוני חקיקה ופסיקה

בנק רשאי לדרוש מימוש משכנתא גם אם הדירה לא נמסרה לקונה והזכויות מעולם לא הועברו על שמה

22 אוגוסט 2021
הדפסה

רוכשת דירה נטלה הלוואה בנקאית לשם רכישת הדירה ולאחר שהמוכרת חתמה על התחייבות לרישום משכנתא העביר הבנק את כספי ההלוואה ישירות למוכרת. למרות שהעסקה בוטלה, הכסף לא הוחזר לבנק.

בית המשפט קבע, כי לבנק זכות לדרוש החזר ההלוואה ממוכרת הדירה. כאשר אדם לוקח הלוואה מגובה במשכנתא לשם רכישת דירה ומוכר הדירה חותם על התחייבות לרישום משכנתא, הבנק שהעמיד את המשכנתא ושילם את התמורה למוכר, נכנס בנעליו של הקונה, באופן המאפשר לו גם לדרוש את מימוש המשכון. כאן, מאחר והבעלות בדירה לא עברה לרוכשת אך גם הכספים לא הושבו לבנק, לבנק הזכות לדרוש החזר ההלוואה מהמוכרת, על אף שהדירה מעולם לא נמסרה לקונה ועל אף שהזכויות טרם הועברו על שמה.