עדכוני חקיקה ופסיקה

אין להטיל אחריות אישית על מנהל שיווק לתשלום פיצוי בגין הפרת חוק הספאם מצד החברה

04 נובמבר 2021
הדפסה

אדם שקיבל דואר ספאם דרש לקבל פיצוי ממנהלת השיווק בחברה לאחר שטען כי מתוקף תפקידה היא האחראית באופן ישיר להפרת החוק.

בית המשפט דחה את התביעה נגד מנהלת השיווק וקבע, כי אין מקום לחייב אותה באופן אישי. בכל הנוגע לפרסום הודעות ספאם החוק קובע כי מנהל של תאגיד וכן מי שאחראי לתחומי השיווק או הפרסום בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו. עם זאת, החוק מתייחס להיבט הפלילי בלבד ואינו מתייחס באופן ישיר להחלת אחריות בהיבט האזרחי. הטלת חבות אישית כנגד נושא משרה בתאגיד לא תעשה בקלות ויש להראות כי נושא המשרה ביצע בעצמו את העוולה וגרם לנזק. כאן, מדובר במנהלת שיווק שכירה אשר שמה כלל לא הופיע בפרסומת וממילא, הפרסום קידם עסק שאינו בבעלותה ואת מטרותיה של החברה ולא שלה באופן אישי ולכן לא ניתן לראות בה כמי ש'פרסם' את הספאם. בנוסף, אין להרחיב את האחריות במישור האזרחי על מנהלת שיווק ואין להטיל עליה אחריות אישית לתשלום פיצוי, בוודאי כאשר לא קיימת מעורבות אישית מצדה בפרסום הספאם.