עדכוני חקיקה ופסיקה

חלוקת דיבידנד תאושר גם באגודה שיתופית בנסיבות מסוימות כאשר לא מתקיים מבחן הרווח

17 ספטמבר 2021
הדפסה

אגודה שיתופית ביקשה לחלק דיבידנד למרות שהיא לא עומדת במבחן הרווח.

בית המשפט אישר את חלוקת הדיבידנד. על אגודה שיתופית יש להחיל את הכללים לחלוקת דיבידנד החלים על חברה. חברה המעוניינת לחלק דיבידנד צריכה לעמוד בשני תנאים: האחד, שהחלוקה תעשה מתוך רווחיה (מבחן הרווח) והשני, שהיא תהיה מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות (מבחן יכולת הפירעון). בכך מובטח שחלוקת הדיבידנד לא תעשה "על חשבון" נושי החברה. כאן, לאור חוות דעת רואה חשבון לפיה אין חשש סביר שחלוקת הדיבידנד תמנע מהאגודה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות כשתידרש לכך, יש לאשר חלוקת דיבידנד כמבוקש.