עדכוני חקיקה ופסיקה

מרשם רשם החברות הוא דקלרטיבי בלבד ובסתירה בין המרשם לרשום בחברה קובע הרשום בחברה

16 נובמבר 2021
הדפסה

אדם גילה שמניות בחברה הועברו על שמו ודרש למחוק את רישומו כבעל מניות וכדירקטור בחברה שנעשה ללא ידיעתו וללא שהיה לו כל קשר לחברה.

בית המשפט קבע, כי יש לתקן את המרשם ולהסירו כבעל מניות וכדירקטור הן ברשם החברות וגם במרשמי החברה. האחריות לתיקון רישום בעלי מניות או דירקטורים ברשם החברות שאינו מלא או מדויק, מוטלת על החברה בלבד, שכן תפקידו של רשם החברות הוא דקלרטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המרשם ברשם החברות למרשם בחברה, המרשם בחברה קובע. לנכונות הרישום חשיבות רבה, בפרט בשל הסתמכותם של צדדים שלישיים בתום לב על המרשם. כאן, מדובר ברישום שנעשה כחלק ממרמה, מבלי שלאותו אדם היה כל קשר לחברה וללא ידיעתו. לפיכך, המרשם ברשם החברות יתוקן ובמקביל על החברה לתקן את המרשם ולהשיב את המצב לקדמותו, כפי שהיה בטרם שליחת הדיווחים לרשם החברות.