עדכוני חקיקה ופסיקה

מכרז הדורש ניסיון במערכת ספציפית כתנאי סף אינו מעיד בהכרח על 'מכרז תפור' שאינו חוקי

28 נובמבר 2021
הדפסה

עיריית תל אביב פרסמה מכרז לעבודות אספקה, התקנה, אחזקה עדכונים ושינויים במערכות בקרה תנועה ומאור מסוג ספציפי בו משתמשת העירייה כבר מספר שנים. מאחר וקיימות רק שתי חברות בלבד היכולות לזכות במכרז ועומדות בתנאי הסף במכרז נטען כי מדובר ב'מכרז תפור'.

בית המשפט דחה את העתירה וקבע, כי אין מדובר בתנאי סף בלתי סבירים, אך על העירייה לבצע התאמות למכרזים העתידיים שיאפשרו השתתפות של מציעים נוספים. מכרז "תפור" הוא מכרז שתנאיו תפורים למידותיו של מציע מסוים ויכול לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים. באיזון בין דיני המכרזים והתחרות לבין אינטרס הרשות הלגיטימי לתנאי סף מיטביים לצרכי הרשות, ראוי לחשוב גם על אפשרות של תנאי סף פחות נוקשים שיאפשרו פתיחת השוק לתחרות. כאן, דובר על מערכת בקרה שפותחה והותאמה לצרכי העיריה שעובדת היטב והוכיחה את עצמה מבחינה מקצועית. לכן, אין מקום לכפות על העיריה להחליף את המערכת רק כדי לפתוח את השוק לתחרות בייחוד כאשר המציע הפוטנציאלי לא פעל באופן מספק כדי לזכות בהכשרה הנדרשת מאחר שפנה רק ב'דקה ה90' למפיצה הבלעדית של המערכת. עם זאת, מאחר וצבירת ניסיון במערכת הבקרה, המהווה תנאי סף להשתתפות במכרז, תלויה בתוצאות משא ומתן עם המפיצה הבלעדית של מערכת הבקרה שהיא גם אחת הזוכות במכרז, יש לצפות מהעירייה שתהיה "עם יד על הדופק" ותבחן אפשרויות שיאפשרו הכשרת מציעים פוטנציאליים באופן שירחיב את מעגל המשתתפים במכרז בהתקשרויות העתידיות.