עדכוני חקיקה ופסיקה

בנק לא רשאי לסרב לפתוח או לנהל חשבון לחברת פינטק הפועלת בהתאם לחוק איסור הלבנת הון

17 נובמבר 2021
הדפסה

בנק לאומי סירב להמשיך לנהל את חשבון הבנק של חברת פינטק בטענה, כי פעילות החברה מעוררת חשד להלבנת הון. זאת, על אף שהחברה פעלה על פי רישיון ובהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון.

בית המשפט קבע, כי סירוב הבנק לספק לחברה שירותים משפטיים אינו סביר. החוק קובע, כי בנק לא יסרב סיבור בלתי סביר לספק שירותים. הרציונל בבסיס החוק נועד לאזן בין העובדה ששירות בנקאי נחשב לשירות חיוני המסופק על ידי מספר מצומצם של גורמים לבין העובדה שעל הבנק מוטלות גם חובות מכוח דיני איסור הלבנת הון, כגון חובת זיהוי והכרת הלקוח, כמו גם הערכה סובייקטיבית של רמת הסיכון הנשקפת מפעילות הלקוח. כאן, לחברת הפינטק יש רישיון כדין והיא כפופה לחובות איסור הלבנת הון, והייתה מוכנה להיענות לדרישות הבנק ולהגיע להסכמות שיאפשרו יחסים תקינים בין הצדדים. מנגד, הבנק לא הציג סיבה ממשית לחשד ביחס לפעילותה של החברה. לפיכך, סירוב הבנק לספק לחברה שירותים אינו סביר, והחברה רשאית להמשיך לנהל את חשבונה בבנק לאומי.