עדכוני חקיקה ופסיקה

עלות תחזוקת מכפילי חניה שהוצאו מהרכוש המשותף היא על הדירות שאליהן הם הוצמדו

01 דצמבר 2021
הדפסה

דיירים בבית משותף אשר קיבלו זכויות בחניות באמצעות מכפלי חניה דרשו שעלות תחזוקת המכפילים תחול על כלל דיירי הבניין.

בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי המכפילים אינם נכללים במסגרת הרכוש המשותף של דיירי הבית המשותף. בבתים משותפים קיימים שני סוגי שטחים בלבד, שטח שהוא דירה או חלק ממנה, או שטח משותף שהגדרתו שיורית בעיקרה וכוללת שטחים אשר נועדו לשמש את כל, או מרבית בעלי הדירות ושלכל בעלי הדירות ניתנה זכות או רשות לעשות בהם שימוש. ככל שנקבע ששטח או שירות מסוים הינם בגדר שטח משותף, עלויות או הוצאות תחזוקת והפעלת אותו שטח או שירות יחולו על כלל דיירי הבית המשותף וזאת אלא אם השטחים או השירותים הוצאו מגדר הרכוש המשותף באופן מפורש, בנספח, מפרט או מסמך נפרד מחוזה מכר הדירות. כאן, בעוד שרוב בעלי הדירות משתמשים במכפילים, המפרט שצורף להסכמי מכר הדירות הוציא במפורש את מכפילי החנייה מגדר הרכוש המשותף ועל כן עלות התחזוקה והתפעול של המכפילים אינה חלה על כלל דיירי הבית המשותף.