עדכוני חקיקה ופסיקה

כאשר מבטלים מחיקת חברה שפורקה יש לשלם אגרת רשם החברות לתקופה בה הייתה מחוקה

02 ינואר 2022
הדפסה

חברה שפורקה הוחזרה לחיים לאחר 30 שנה כדי לבצע מכירה של דירה הרשומה על החברה.

בית המשפט קבע, כי תנאי להחייאת החברה הוא תשלום עשרות אלפי השקלים של חובות אגרה שנתית לרשם החברות בגין השנים בהם הייתה החברה מחוקה. כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות. כאשר מדובר בבקשה להחייאת חברה רק כדי לתקן עניין פורמלי הקשור לפירוקה ניתן לעתים לוותר על חובות האגרה בגין השנים בהם הייתה החברה מחוקה. כאן, מטרת החייאת החברה היא לשם הפקת רווח ועל כן אין מקום לפטור מאגרה.